Dzień Informacyjny na temat EWT

 graf. materiały organizatora graf. materiały organizatora
Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim

Tegoroczna edycji spotkania odbędzie się 15 listopada w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wiedzy o programach EWT/Interreg dostępnych dla wnioskodawców z naszego regionu. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i wspólnych sekretariatów programów transgranicznych.

Ważną częścią spotkania będzie zaprezentowanie doświadczeń śląskich beneficjentów w realizacji projektów Interreg 2014-2020 oraz przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg 2020+).

Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej EWT.