European Cybersecurity Forum

Województwo Śląskie zostało regionem gospodarzem wydarzenia CYBERSEC FORUM/EXPO 2022

Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Cyberbezpieczeństwo sektora publicznego to jedno z najważniejszych zadań stojących obecnie przed administracjami wszystkich państw. Wojna na Ukrainie jeszcze bardziej unaoczniła, jak ważne jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa korzystania z usług cyfrowych. Potrzeba budowania usług zapewniających ochronę danych poufnych wiąże się z dużymi kosztami inwestycyjnymi, jednak są one niezbędne dla zapewnienia efektywności państwa oraz wspierania rozwoju polskich firm ICT. W tym procesie nie do przecenienia jest także rola samorządów. Dlatego o cyberbepieczeństwie będą dyskutować w Katowicach przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzyści i podmioty ze świata biznesu. Poruszone zostaną m.in. tematy związane z rozwojem nowoczesnych, cyberbezpiecznych miast i rolą technologii, a także z zagrożeniami płynącymi z dezinformacji i sposobami radzenia sobie z nimi.

Województwo Śląskie w ramach Forum CYBERSEC przeprowadzi szkolenia „Cyberbezpieczeństwo w samorządach – jak zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji”. Szkolenie odbędzie się na stoisku Województwa Śląskiego „In Silesia” 18 maja w godzinach 11.00-15.30. Poprowadzą je eksperci i praktycy z dziedziny cyberbezpieczeństwa, prezentację wprowadzającą wygłosi dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek.

Rejestracja dla samorządów. Kod rabatowy: JST#50

CYBERSEC, czyli European Cybersecurity Forum, to jedna z najbardziej wpływowych konferencji poświęconych polityce publicznej w zakresie cyberbezpieczeństwa. W wydarzeniu uczestniczą decydenci i eksperci z całego świata. Organizatorami wydarzenia jest krakowski think-tank - Instytut Kościuszki oraz klaster Cyber Made In Poland. Partnerem wydarzenia i regionem gospodarzem - Województwo Śląskie.

Rejestracja na CYBERSEC FORUM/EXPO w Katowicach


Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.