Fundusze unijne dadzą nowe życie poprzemysłowym terenom

 fit arch. Tomasz Żak fit arch. Tomasz Żak
Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 277 mln zł wybrano 10 projektów

Wiadomo już, które projekty otrzymają unijne dofinansowanie w naborze FESL.10.09-IZ.01-040/23 z działania 10.9.  Będą to inwestycje, które otrzymają wsparcie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dzięki którym możliwe stanie się ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu. Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 277 mln zł wybrano 10 projektów.

- Każdy z dofinansowanych projektów będzie wręcz podręcznikowym przykładem jak pracują unijne środki, w tym przypadku pochodzące z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z którego, co warto przypomnieć Województwo Śląskie otrzyma 2,2 mld euro, a w sumie licząc ze środkami z nowej już perspektywy, będzie to zawrotna kwota ponad 5,1 mld euro. Takimi funduszami nasz region nigdy do tej pory nie dysponował. Każda ze zrealizowanych inwestycji w oparciu o FST sprawi, że tereny zdewastowane, poprzemysłowe, otrzymają drugie życie. Nie tylko zyskają pod względem wizerunkowym, ale długofalowo będą tam tworzone nowe miejsca pracy. Jednocześnie będą nam przypominały o przemysłowej spuściźnie regionu. Staną się swoistym świadectwem przeszłości w zupełnie nowym wydaniu. Co ważne, każda z inwestycji idealnie wpisuje się w strategię Zielone Śląskie 2030, uchwały która jednogłośnie przed ponad trzema laty została przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego. W ciągu niespełna dekady staniemy się regionem w pełni przyjaznym dla środowiska naturalnego, a naszą wizytówką będzie przemysł nowoczesnych, zielonych technologii – akcentuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski

Wsparcie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji otrzymają inwestycje gospodarcze, środowiskowe, społeczne i edukacyjne złożone przez:

★ Klub Sportowy Skarpa Bytom:

 • projekt: Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum szkoleniowo-noclegowe – Zielona Transformacja
  • wartość: 28 mln zł
  • dofinansowanie: 19 mln zł
 • projekt: Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum Transformacji Energetycznej
  • wartość: 17,5 mln zł
  • dofinansowanie: 9,5 mln zł
 • projekt: Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum Aktywności Społeczno-Edukacyjnej
  • wartość: 10 mln zł
  • dofinansowanie: 6 mln zł

★ Miasto Ruda Śląska:

 • projekt: Wielki Piec Huty Pokój – Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej
 • wartość: 98 mln zł
 • dofinansowanie: 76 mln zł

★ Miasto Czeladź:

 • projekt: Adaptacja budynku byłych warsztatów mechanicznych Kopalni Saturn w Czeladzi na cele rozwojowe regionu
 • wartość: 35 mln zł
 • dofinansowanie: 24 mln zł

★ Miasto Rydułtowy:

 • projekt: Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową na terenie pokopalnianym Leon III w Rydułtowach
 • wartość: 6 mln zł
 • dofinansowanie: 5 mln zł

★ Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.:

 • projekt: Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej
 • wartość: 73 mln zł
 • dofinansowanie: 41 mln zł

★ Gmina Psary:

 • projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za budynkiem OSP w Górze Siewierskiej
 • wartość: 6 mln zł
 • dofinansowanie: 5 mln zł

★ Gmina Siemianowice Śląskie:

 • projekt: Rewitalizacja terenu poprzemysłowego po byłej KWK Siemianowice w Michałkowicach
 • wartość: 16 mln zł
 • dofinansowanie: 14 mln zł

★ Fabryka Pełna Życia sp. z o.o.:

 • projekt: Fabryka Pełna Życia – centrum przemian, etap I
 • wartość: 95 mln zł
 • dofinansowanie: 78 mln zł