Go Export - kierunek Kanada

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Konferencja Go Export to cyklicznie organizowana inicjatywa przez Regionalną Izbę Gospodarcza w Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Spotkanie dotyczyło możliwości inwestycyjnych i współpracy polskich przedsiębiorców z firmami na rynku kanadyjskim, ale również z sektorem naukowym. W konferencji uczestniczyli m.in. marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz prezes RIG Tomasz Zjawiony.

W gronie przedstawicieli firm z Kanady byli reprezentanci branż: IT, motoryzacja, medycyna, logistyka, ochrona środowiska.

Spotkanie było okazją dla przedsiębiorców z województwa śląskiego do zapoznania się z rynkiem kanadyjskim, wymiany doświadczeń oraz nawiązania bezpośredniej współpracy gospodarczej pod kątem rozwoju działalności eksportowej oraz inwestycyjnej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS