Humanista. To brzmi dumnie

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Uniwersytet Humanistów powstanie przy Uniwersytecie Śląskim. To projekt aktywizacji społecznej i zawodowej skierowany do nauczycieli, uczniów i pracowników instytucji kultury

Porozumienie o współpracy w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim. Samorząd województwa reprezentowali członkowie Zarządu Województwa – Izabela Domogała i Michał Woś, a Uniwersytet Śląski prof. Magdalena Pastuch.

„Cieszę się, że możemy wspólnie realizować takie projekty. Województwo Śląskie chce wspierać ambitne inicjatywy szczególnie, gdy dotyczą one osób, które chcą się rozwijać i dokształcać, a tak jest w tym przypadku. Wierzę, że ten projekt stanie się dla wielu osób szansą na dalszy rozwój i aktywizację społeczną” – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Celem projektu ma być rozwijanie u uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy i rozwój zainteresowań, a także pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu. W ramach projektu organizowane będą wykłady, warsztaty, zajęcia projektowe, wydarzenia edukacyjne, a uczestnicy będą mogli brać udział w panelach dyskusyjnych i konsultacjach eksperckich. W ramach Uniwersytetu Humanistów zostanie uruchomionych pięć mniejszych specjalistycznych jednostek: Uniwersytet Polonistów, Uniwersytet Kulturoznawców, Uniwersytet Dialogu, Mobilny Uniwersytet Młodzieży oraz Uniwersytet Młodych Naukowców.

„Rozwój humanistyki ma ogromne znaczenie dla rozwoju całego regionu, dlatego wsparcie tej ważnej części życia naukowego jest dla nas niezwykle istotne. Chcemy wesprzeć to przedsięwzięcie i rozwijać je wspólnie z Uniwersytetem Śląskim” – dodał Michał Woś.

Wsparciem w projekcie mają zostać objęci przede wszystkim nauczyciele poloniści różnych szczebli nauczania, pracownicy instytucji kultury tj. domy kultury, ośrodki kultury, a także uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 lat. Projekt realizowany będzie od września 2019 roku do końca sierpnia 2022 roku. Budżet projektu zamyka się w kwocie ponad 1,5 mln zł.

Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS




tagi: