III Ogólnopolskie Forum Samorządów

 Foto: UMWP Foto: UMWP
Samorządowcy obradowali w Jasionce koło Rzeszowa. Tematem rozmów była polityka spójności oraz nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej

Gospodarzem spotkania był samorząd województwa podkarpackiego. Głównym punktem forum była sesja plenarna poświęcona nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Wzięli w niej udział m.in. Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania Adam Hamryszczak podkreślił, że nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 będzie koncentrować się głównie na wspieraniu rozwoju innowacyjności oraz gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie obejmie również inwestycje drogowe. Powiedział też, że samorządy województw mają zaktualizować strategie rozwoju, aby odpowiadały założeniom nowych regionalnych programów operacyjnych.

Podczas Forum dyskutowano także o wsparciu przez samorządy rozwoju przedsiębiorczości. W obradach wzięli udział samorządowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji rządowej. Województwo Śląskie reprezentowała Sekretarz Województwa Karolina Kosowska-Raczek.