Inwestycja w zdrowie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku oddał do użytku zmodernizowany Oddział Pediatryczny i Szpitalny Oddział Ratunkowy

W uroczystym otwarciu zmodernizowanych oddziałów uczestniczył wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki.

„Jestem pod wrażeniem zaangażowania pracowników w modernizację szpitala, to świadczy o tym, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku się rozwija. Wszystkim nam zależy na tym, żeby zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki i świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie. Zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas priorytetem” – podkreślał wicemarszałek Dariusz Starzycki.

Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość zadania wynosiła 4,3 mln zł, w tym pozyskane środki unijne w kwocie 3,4 mln zł. Województwo Śląskie udzieliło dotacji na wkład własny do projektu w kwocie 339 tys. zł. Póki co udało się zrealizować dwa z trzech planowanych etapów modernizacji oddziału.

W wyniku modernizacji SOR powstała pracownia tomografu komputerowego i stanowisko resuscytacyjne oraz dwa stanowiska wstępnej intensywnej terapii. W ramach projektu zakupiono też nowoczesny sprzęt medyczny mi.in.: tomograf komputerowy, aparat do znieczulania z monitorem anestezjologicznym, wózek reanimacyjny z defibrylatorem, respiratory stacjonarne, łóżko do intensywnej terapii wraz z materacem przeciwodleżynowym, pompy infuzyjne i zestawy do intubacji i wentylacji.

Szpital zmodernizował ponadto Oddział Pediatryczny, a wartość zadania wyniosła 552 tys. zł. Województwo Śląskie udzieliło dotacji do projektu w kwocie 454,5 tys. zł. W efekcie modernizacji poprawią się warunki sanitarno-higieniczne udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie standardu pomieszczeń wykorzystywanych w procesie leczenia dzieci w oddziale. W remont oddziału zaangażowali się sponsorzy zewnętrzni, wolontariusze i Fundacja na Rzecz Rybnickiej Pediatrii „mAli Wspaniali”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS