Jak Śląskie nakręciło mój talent?

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Śląskie. Nakręcamy talenty”

Konkurs skierowany był do stypendystów wszystkich edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” i miał na celu promocję jego efektów. Polegał na nagraniu krótkiego amatorskiego filmu promocyjnego zawierającego odpowiedź na pytanie: „Jak Śląskie nakręciło mój talent?”. Komisja konkursowa wyłoniła 10 najbardziej ciekawych, kreatywnych i oryginalnych filmów, których autorzy zostali nagrodzeni podczas gali. Dla laureatów przewidziano nagrody m.in. w postaci zaproszeń na wejścia do instytucji Województwa Śląskiego oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.

„Naszym celem było, aby stypendia pomogły rozwijać wasze pasje i zainteresowania, aby „nakręciły” wasze talenty, które są największym kapitałem. Pogłębianie wiedzy to największe bogactwo młodego człowieka. Państwa zainteresowania są bardzo różne, ale to właśnie w tej różnorodności tkwi piękno. Dziękuję za pomoc rodzicom, którzy wspierają młodzież, a laureatom życzę kolejnej edycji stypendialnej” – powiedziała Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Śląskie – Inwestujemy w talenty” jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu państwa (10%) oraz budżetu Województwa Śląskiego (5%).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka