Kresy zachodnie i kresy wschodnie w odrodzonej Rzeczypospolitej

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
W Bibliotece Śląskiej odbyła się dzisiaj konferencja naukowa poświęcona tematyce Kresów

Była to konferencja jubileuszowa, zorganizowana dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Organizatorami spotkania byli m. in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Komisja Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności.

„Zagadnienie Kresów w odrodzonej Rzeczypospolitej, zagadnienie regionów pogranicznych, na których stykały się różne obszary historyczne, kulturowe i językowe, jest niezwykle ciekawe. Różnorodność zachowała się także tutaj, na Górnym Śląsku, co stanowi o niezwykłym walorze tego regionu i jego bogactwie” - powiedział, otwierając konferencję, Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Spotkanie zostało podzielone na cztery sesje wykładowe, podczas których zaproszeni gości i uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień m.in. na temat znaczenia ziem zachodnich i wschodnich w wolnej Rzeczypospolitej, zagadnienia Kresów w polskiej i ukraińskiej historiografii, języka kresów wschodnich i zachodnich, a nawet współczesnej prasy kresowej w internecie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
tagi: