Jakość powietrza - problemy i wyzwania

 Zdjęcie Zdjęcie
28 czerwca w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pn.: „Jakość powietrza w województwie śląskim – wyzwania, działania i inteligentne rozwiązania” z udziałem Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego.
Konferencja, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele gmin i starostw, poświęcona była tematyce jakości powietrza, której poprawa stanowi duże wyzwanie obecnych czasów. Spotkanie otworzyła Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, która w swoim wystąpieniu podkreśliła że temat jest szczególnie bliski obecnemu Zarządowi Województwa oraz przedstawiła działania jakie już są podejmowane w tej materii. W trakcie konferencji prelegenci przedstawili zagadnienia związane z wyzwaniami i działaniami koniecznymi do poprawy jakości powietrza oraz ich finansowaniem. Wśród nich byli przedstawiciele Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w Katowicach oraz przedstawiciele Wydziałów Rozwoju Regionalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie