Jednogłośne TAK dla deklaracji odrzańskiej

Podczas wrześniowych obrad LVII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia deklaracji odrzańskiej dotyczącej rozwoju współpracy pomiędzy województwami śląskim i opolskim

Warto zaznaczyć, że 12 września br. przedstawiciele województwa śląskiego i opolskiego spotkali się na wspólnym rejsie po Odrze celem zaopiniowania projektu uchwały, który także uzyskał jednogłośne poparcie.

Współpraca obu województw ma na celu opracowanie dokumentu strategicznego służącego wykreowaniu nowego produktu turystycznego- szlaku wodnego i rowerowego wzdłuż rzeki Odry i Kanału Gliwickiego na terenie obydwóch województw. „Odra i Kanał Gliwicki to gotowe produkty turystyczne, które trzeba odpowiednio wypromować. Deklaracja odrzańska, która jest owocem Roku Odry ma temu służyć. Odra ma swój ekosystem i bogate zabytki techniki, trzeba wykorzystać ją w sensie turystycznym. Nadodrzańskie gminy coraz częściej zwracają się ku rzece, wierzę, że ona im za to odpłaci”, podkreślił Henryk Mercik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Projekt jest efektem modelowej współpracy pomiędzy dwoma województwami, która trwała niemal 2 lata. Jest to projekt interdycyplinarny”, podkreśliła Martyna Starc-Jażdżyk, radna Sejmiku, przewodnicząca komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Współpraca z województwem opolskim ma przywrócić świadomość mieszkańców na temat doliny rzeki Odry, która obfituje w miejsca cenne przyrodniczo oraz liczne świadectwa dziedzictwa kulturowego i historycznego. Rozwój turystyki odrzańskiej ma prowadzić także do kreowania mody na zwracanie się ku rzece oraz przywrócenie Odrze znaczenia jako międzynarodowego szlaku wodnego w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak