Kolejna edycja akcji „Lato z Polską”

 fot. Wiktoria Laskowska fot. Wiktoria Laskowska
Na wypoczynek w województwie śląskim ponownie przyjechali młodzi Polacy z Żytomierza

Na młodzież czeka intensywny i urozmaicony program, zarówno wycieczki krajoznawcze, jak i lekcje języka polskiego i historii oraz warsztaty tańca i gry scenicznej przygotowane przez instruktorów i artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

W czasie 10-dniowego pobytu zaplanowano m.in. wizytę w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach i Radiu Katowice czy zajęcia w chorzowskim skansenie. Goście odwiedzą placówki kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Zamkowe w Pszczynie i Muzeum Śląskie w Katowicach. Zaplanowano także wyjazd do Częstochowy oraz udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

Na czas wizyty młodzi Polacy zatrzymali się w Bytomiu, gdzie uczestniczyć będą z zajęciach edukacyjnych.


Projekt realizowany jest przez górnośląski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz miastem Bytom.

Województwo Śląskie i Obwód Żytomierski podpisały w 2015 r. porozumienie o współpracy. W ramach umowy Województwo Śląskie w szczególności dba o utrzymanie więzi z Polakami zamieszkującymi Obwód Żytomierski.

Akcja „Lato z Polską” zainicjowana została w roku 2009 pod auspicjami Senatu RP. Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Wiktoria Laskowska fot. Wiktoria Laskowska fot. Wiktoria Laskowska fot. Wiktoria Laskowska fot. Wiktoria Laskowska fot. Wiktoria Laskowska fot. Wiktoria Laskowska fot. Wiktoria Laskowska fot. Wiktoria Laskowska fot. Wiktoria Laskowska fot. Wiktoria Laskowska
tagi: