Kolejny krok w drodze do rewitalizacji Parku Śląskiego za nami

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego pod przewodnictwem marszałka Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałuży

Uczestnicy spotkania, które odbyło się we wtorek 19 lutego br., osobiście odwiedzili wszystkie najważniejsze miejsca, które mają podlegać rewitalizacji. Delegacja przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Parku Śląskiego odwiedziła m.in. ikonę modernizmu - halę „Kapelusz”, kąpielisko Fala, Planetarium czy wymagające odnowienia okolice toru regatowego.

„Jest tu wiele do zrobienia, wiele budynków i przestrzeni otwartej wymaga gruntownej przebudowy. Dlatego zachęcam zarządzających Parkiem Śląskim do jak najszybszego działania i uruchomienia procedur przetargowych. Wiemy, że sytuacja na rynku wykonawców nie jest łatwa, stąd powinniśmy niezwłocznie wybrać firmy budowlane. Chcę, by mieszkańcy województwa odwiedzający Park Śląski mogli już niedługo cieszyć się efektami modernizacji. Musimy zrobić wszystko, by ten największy w Europie park szybko odzyskał swój blask” – mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Przebudowa parku i obiektów w nim ulokowanych będzie kosztowała ponad 397 mln zł i będzie finansowana głównie ze środków unijnych. Niebawem postępy w procesie przygotowań do rewitalizacji zostaną zaprezentowane przedstawicielom Komisji Europejskiej. Celem zakrojonej na szeroką skalę przebudowy jest przywrócenie parkowi dawnej świetności i dostosowanie jego infrastruktury do potrzeb coraz większej liczby odwiedzających. Park Śląski, przez swoją wielkość i umiejscowienie w centrum ponad dwumilionowej aglomeracji miejskiej, stanowi ewenement w skali Europy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka  Foto: BP Witold Trólka  Foto: BP Witold Trólka