Liderzy sejmików obradowali w Wiśle

 Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS
Uczestnicy Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP wystąpili z apelem o rozwiązanie problemu składowania odpadów

W wydarzeniu uczestniczyli przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmików z całego kraju. Województwo Śląskie reprezentował przewodniczący Sejmiku, Mirosław Mazur. W spotkaniu wziął także udział burmistrz Wisły, Tomasz Bujok.

Wśród najważniejszych kwestii poruszanych w trakcie obrad znalazł się problem bomb ekologicznych i nielegalnego składowania odpadów. Konwent podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w kontekście podjęcia skutecznych działań zmierzających do likwidacji miejsc nielegalnego porzucania odpadów.

„Ten problem jest niezwykle istotny i dotyczy samorządów każdego szczebla, ale także władz centralnych. Bez względu na to, kto mierzy się z tym wyzwaniem, koszt zawsze uderza w podatników. Rozwiązaniem nie jest przerzucanie się tym problemem, ale stworzenie wspólnej propozycji jak sobie z tym wyzwaniem poradzić. Niezwykle ważne są w tym kontekście również czynniki związane z edukacją” – tłumaczył przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Mirosław Mazur.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP postuluje o przyspieszenie prac legislacyjnych mających na celu wypracowanie rozwiązań finansowych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych do skutecznej eliminacji zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska stworzonych przez zalegające nielegalnie odpady, w szczególności te niebezpieczne.

Przedstawiciele konwentu sugerują, że prace takie powinny uwzględniać udział strony samorządowej już na etapie przygotowania rozwiązań, a w pierwszej kolejności wypracować mechanizm usunięcia już istniejących i zinwentaryzowanych miejsc nielegalnego porzucania odpadów. Konwent sugeruje ponadto uproszczenie procedur związanych z powstawaniem obiektów unieszkodliwiania odpadów z zachowaniem wysokich standardów ochrony środowiska, a także wprowadzenie do regulacji prawnych jasnych kryteriów finansowania zadań dotyczących usuwania odpadów przez jednostki administracji publicznej z uwzględnieniem źródła finansowania.

Co istotne, problemem w zakresie usuwania odpadów nie są jedynie środki finansowe, czy niejasne regulacje prawne, ale również rynkowe możliwości zagospodarowania odpadów. Uchwała konwentu zostanie przekazana do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw, Zarządu Związku Województw i Konwentu Marszałków.

W trakcie obrad przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego zaprezentowali zakres swoich działań i omówili inicjatywy i wyzwania z tym związane. W drugiej części konwentu sporo miejsca poświęcono także promocji turystycznej województw, na przykładzie kampanii realizowanych w województwie śląskim: „Atrakcyjność turystyczna Perły Beskidu Śląskiego” oraz „Śląskie. Łączy nas turystyka”. Omówiono ponadto kampanie społeczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS