Marszałek nagradza muzealników

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Do 20 kwietnia trwa przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2020 roku

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Nagrody przyznawane mogą być w czterech kategoriach:

  • wystawy,
  • publikacje książkowe,
  • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne),
  • dokonania z zakresu konserwacji.

W 2021 roku łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40 000 zł.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody. Instytucja może zgłosić maksymalnie dwa wnioski w każdej z kategorii.

Nagrody przyznawane są od 2006 roku. Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obsługę konkursu zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach. Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć w terminie do 20 kwietnia 2021 r. na adres:

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
(decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć krótką (1-3 min.) prezentację multimedialną (do 25 slajdów). Szczegóły zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Linki do stron zewnętrznych
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2020 roku - ogłoszenie
Więcej o nagrodach Marszałka w dziedzinie kultury 


tagi: