Miliony na Ochotniczą Straż Pożarną

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
Za nami VIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego ósmej kadencji.

W głosowaniach zaplanowano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie województwa na 2019 r. Potem radni wojewódzcy pracowali nad uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do realizacji robót budowlanych oraz udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu pn. „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku”.

Jednym z procedowanych podczas tej sesji projektów uchwał była kontynuacja zarządu województwa śląskiego pomocy finansowej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w naszym regionie. Przypomnijmy: w tamtym roku na takich zasadach do śląskich OSP trafiło 49 nowych pojazdów. W tym jest jeszcze lepiej i dofinansowanie (na które składają się oprócz Samorządu Województwa Śląskiego – Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) obejmuje w sumie 53 pojazdy za łączną kwotę ponad 35 mln zł. Pomoc województwa śląskiego to 3 mln zł.

"Wsparcie straży pożarnych to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Nowoczesne wyposażenie pozwala bowiem na jeszcze szybką reakcję służb mundurowych w przypadkach zagrożenia życia lub mienia. Rozumiejąc potrzebę modernizacji sprzętu ratowniczego oraz mając na względzie coraz częściej występujące groźne zjawiska atmosferyczne dofinansowaliśmy zakup nowych wozów strażackich. Warto zaznaczyć, że łączny koszt to ponad 30 mln zł. Wkład finansowy wielu podmiotów umożliwił zrealizowanie tego zadania. Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej PSP, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządu Województwa Śląskiego pozwoliły zakupić sprzęt, który z pewnością przyda się podczas usuwania skutków powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof na terenie naszego regionu, a tym samym podniesie poziom bezpieczeństwa w województwie śląskim" – nie ma wątpliwości marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Lokalizacja, ilość wyjazdów, a także sytuacja pożarowa danego regionu zdecydowały o przeznaczeniu większej puli pieniędzy na ochotnicze straże pożarne z województwa śląskiego. W sumie, w ramach tego dofinansowania, do śląskiego zarządu ochotniczych straży pożarnych wpłynęło 79 wniosków. Część jednak nie spełniała wymogów formalnych,. A część we wnioskach z kolei wskazywała pojazdy, które nie spełniały kryterium dofinansowania w tym projekcie.

Pieniądze na zakup nowych wozów trafią m.in. do jednostek w Jaworznie, Rybniku, Dąbrowie Górniczej, Mikołowie, Goleszowie, Koziegłowach, Bobrownikach, Herbach, Lędzinach, czy Kobiórze.

Podczas sesji radni wojewódzcy pochylili się nad oceną sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2018 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik  fot. BP Patryk Pyrlik