Miliony na remont DW 925

 Podpisanie umowy dotyczącą przebudowy DW 925. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy dotyczącą przebudowy DW 925. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Katowicach podpisano umowę dotyczącą przebudowy drogi wojewódzkiej 925

Projekt dotyczy „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”. W podpisaniu umowy uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, poseł na Sejm RP Wojciech Saługa i Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

„W tej kadencji samorządu regionalnego zdecydowanie inwestycje drogowe są historyczne. Podejmujemy się przebudowy kluczowych dróg, a skalę najlepiej obrazuje wysokość nakładów. 2,5 mld zł to łączna kwota, której w przeszłości nikt na drogi nie przekazywał. Dzisiaj została podpisana umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej 925 z Rudy Śląskiej do Rybnika. To ważny, 24 km odcinek który przebiega przez kilka gmin. Przekazujemy na tę inwestycję 321 mln zł w całości z budżetu województwa. Stawiamy na nowoczesne technologie, trwałość, a przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców i innych użytkowników dróg” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Długość przebudowywanego odcinka to 24 km. Na odcinku zlokalizowany jest węzeł drogowy na połączeniu z autostradą A-1 oraz skrzyżowanie z drogą krajową DK 44. Szacowana wartość robót budowlanych wynosi 321,2 mln zł i będzie pochodzić w całości z budżetu Województwa Śląskiego.

„Cieszę się, że w końcu ta inwestycja zostanie zrealizowana. To kluczowa droga, biegnąca przez serce aglomeracji. Ważne, że tego typu inwestycje, realizowane przez lata, miały wsparcie bez względu na kwestie polityczne i tak jest w tym przypadku. Ta droga wymaga nowoczesnych rozwiązań i wierzę, że mieszkańcy i kierowcy, którzy z niej korzystają zyskają zupełnie nową jakość, a region będzie mógł się dzięki takim inwestycjom rozwijać” – podkreślał poseł na Sejm RP i poprzedni marszałek województwa, Wojciech Saługa.

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 925 przewidziany do przebudowy rozpoczyna się na granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska (na granicy z Mikołowem), a kończy na granicy miasta na prawach powiatu Rybnik (na granicy z miejscowością Przegędza).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin: Mikołów, Ornontowice, Orzesze oraz Czerwionka - Leszczyny w województwie śląskim. Droga przecina miejscowości Mikołów i Orzesze oraz wsie Ornontowice, Bełk i Przegędza.

Jak podkreśla Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, droga wojewódzka nr 925 posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów i pojazdów mechanicznych nie jest właściwie odseparowany.

„Wielkie inwestycje wymagają czasu, te terminy mogą wydawać się długie, ale to skomplikowany proces. W tej kadencji samorządu realizujemy wszystkie projekty, ten układ komunikacyjny się zmienia i dokonaliśmy wielkiego skoku w kwestii jakości dróg. To będzie trudna operacja na żywym organizmie ale wierzę, że uda nam się te utrudnienia zminimalizować” – przekonywał Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach.

Zakres inwestycji obejmuje całkowitą przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to wiosna 2026 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie umowy dotyczącą przebudowy DW 925. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy dotyczącą przebudowy DW 925. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy dotyczącą przebudowy DW 925. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy dotyczącą przebudowy DW 925. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy dotyczącą przebudowy DW 925. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy dotyczącą przebudowy DW 925. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy dotyczącą przebudowy DW 925. fot. Andrzej Grygiel / UMWS