Młodzież w samorządzie

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
W gmachu Sejmu Śląskiego odbył się II Kongres Młodzieżowych Rad Miast, Gmin, Powiatów i Sołectw Województwa Śląskiego „Nic o nas bez nas”

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego. Gośćmi specjalnymi Kongresu byli Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, a także minister Michał Woś, były członek zarządu województwa śląskiego.

W Kongresie udział wzięła także Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego, która podczas otwarcia posiedzenia zaznaczyła, że każda platforma współpracy i wymiany poglądów jest ważna dla samorządu.

O swoich doświadczeniach z okresu działalności w Młodzieżowej Radzie Miasta Racibórz opowiedział minister Michał Woś. Ocenił dodatkowo funkcjonowanie młodzieżowych rad w Polsce. Podkreślił także, że społeczno-polityczna działalność ludzi młodych jest szkołą demokracji i pozwala na budowanie kapitału społecznego oraz zaangażowania na rzecz wspólnoty lokalnej.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wziął udział w dyskusji ze zgromadzonymi oraz wygłosił wystąpienie dotyczące praw młodzieży we współczesnym świecie. Zaznaczył, że inicjatywa Kongresu jest niezwykle istotna w kontekście nauki odpowiedzialności i podejmowania ważnych decyzji przez ludzi młodych, którzy nabytymi doświadczeniami mogą dzielić się z rówieśnikami w środowisku swojego miejsca zamieszkania.

Podczas Kongresu młodzież debatowała w trzech panelach, które dotyczyły umiejętności radzenia sobie z „urzędowymi problemami”, poznaniu sposobów na dobrą współpracę wśród młodych oraz organizacji wydarzeń i towarzyszącym temu problemów.

Za sprawą takich wydarzeń młodzież województwa śląskiego ma możliwość podjęcia debaty dotyczącej praw młodzieży, budowania kapitału społecznego oraz zaangażowania na rzecz wspólnoty lokalnej. Inicjatywa radnych jest odpowiedzią na potrzebę integracji środowisk młodych ludzi działających w młodzieżowych radach, dzielenia się dobrymi praktykami oraz wspólnego rozwiązywania problemów.

Po Kongresie odbyła się także XIV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, a po niej przeprowadzono wybory uzupełniające. Wybrano 32 młodzieżowych radnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik 


tagi: