Zielona Pracownia 2019

Poznaliśmy laureatów konkursu „Zielona Pracownia”, czyli szkół, w których dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Katowicach powstaną ekopracownie. Fundusz na nagrody przyznał ponad 3 mln zł.

Uroczyste rozstrzygnięcie piątej już edycji konkursu „Zielona Pracownia’2019” miało miejsce w Muzeum Śląskim w Katowicach. Na galę przybyli m.in. Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, wicemarszałek Dariusz Starzycki, Izabela Domogała Członek Zarządu Województwa, Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Tomasz Bednarek, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a także radni wojewódzcy, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz młodzież, która od września będzie korzystała z nowoczesnych pracowni. 

"Podstawą skutecznego nauczania młodzieży jest stworzenie dobrego i ciekawego programu dydaktycznego. Konieczna jest również atrakcyjna metoda dotarcia z tą wiedzą do współczesnego, młodego człowieka. Na obydwie te potrzeby odpowiada konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki niemu w wielu szkołach w naszym regionie przybędzie nowoczesnych sal lekcyjnych, które umożliwią naukę na najwyższym poziomie" – powiedział marszałek Chełstowski.

Przedmiotem konkursu „Zielona pracownia” jest utworzenie szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. W tym roku zainteresowanie konkursem było bardzo duże – do WFOŚiGW wpłynęło łącznie 161 wniosków. Spośród wszystkich nadesłanych prac w tym roku wyłoniono aż 87 laureatów. Na utworzenie zielonych pracowni w tej edycji konkursu Fundusz przeznaczy ponad 3 000 000 zł.

"W ciągu 5 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach na modernizację placówek przeznaczył ponad 8,5 mln złotych. Dzięki temu w 111 gminach województwa śląskiego funkcjonują lub będą funkcjonować nowoczesne ekopracownie" – podsumował Tomasz Bedarek, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS