Mobilni Żorzanie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Urzędzie Miejskim w Żorach wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża i prezydent Miasta Żory Waldemar Socha podpisali aneks do umowy na dofinansowanie centrum przesiadkowego

„W Żorach powstało nowe miejsce, które integruje transport autobusowy, samochodowy i rowerowy, miejsce przyjazne mieszkańcom. Projekt zakończył się we wrześniu br., a Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania”, zaznaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12 kwietnia 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej” na kwotę 5 615 139,10 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość inwestycji znacząco wzrosła (całkowita wartość wzrosła z 8 664 320,23 zł na 12 761 525,29 zł) co spowodowało duże obciążenie finansowe dla Miasta Żory.

Dzisiaj został podpisany aneks zwiększający dofinasowanie do kwoty 7 092 336,10 zł.  Miasto Żory dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 rozliczy projekt na wyższą kwotę niż pierwotnie zakładano. 

W ramach projektu „Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej” zrealizowano budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Żorach. Centrum przesiadkowe łączy transport autobusowy, rowerowy i samochodowy. Zrealizowano również budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II łączącej centrum miasta, osiedla mieszkaniowe i miejsca pracy. 

Do celów projektu zaliczyć należy m.in. zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów, wzrost bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, rozwój infrastruktury zachęcającej do wykorzystania roweru jako ekologicznego środka komunikacji a tym samym promowanie alternatywnych wobec samochodu form przemieszczania się.

 

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS