Most o trwałych filarach

Prognozy, szanse gospodarze oraz zmiany w prawie były tematami spotkania „Gospodarcze otwarcie roku” w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski

„W dzisiejszym spotkaniu biorą udział główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie Piotr Soroczyński oraz rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, ponieważ chcemy rozmawiać o prognozach i szansach gospodarczych oraz o tegorocznych zmianach w otoczeniu prawno-legislacyjnym” – mówił Tomasz Zjawiony, prezes RIG Katowice.

Głos zabrał marszałek województwa, który podkreślił konieczność zdynamizowania rozwoju gospodarczego regionu i zadeklarował jednocześnie wolę szerokiej współpracy ze środowiskiem gospodarczym.

„Samorząd oraz środowisko gospodarcze powinny wspólnie budować mosty o trwałych filarach, które skutecznie i z obopólną korzyścią łączyłyby te dwa światy. Naszym zadaniem jest tworzyć sprzyjające warunki rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są najważniejszym elementem polskiej, ale i europejskiej gospodarki” – powiedział marszałek Chełstowski.

Marszałek przypomniał również, że Śląskie jako jedyne w kraju posiada własne programy w kluczowych dokumentach: Programie dla Śląska będącym częścią Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego – podstawowym dokumencie strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 roku.

Jak zapowiedział marszałek, wiosną tego roku Regionalna Izba Gospodarcza oraz samorząd województwa planują wspólne wydarzenie, podczas którego wypracowane zostaną kierunki partycypacji społecznej i rozwoju gospodarczego regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS Konferencja RIG „Regionalne gospodarcze otwarcie roku” / fot. Tomasz Żak BP UMWS

Filmy