Współpraca buduje rozwój

Marszałek Jakub Chełstowski wziął udział w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Jaworzu

Pierwsza część posiedzenia konwentu dotyczyła współpracy małych i średnich gmin z władzami regionu. Marszałek Jakub Chełstowski przedstawił zebranym kierunki rozwoju województwa i zapewnił o woli współpracy w bieżącej kadencji samorządu.

„Współpraca z małymi i średnimi gminami jest dla nas priorytetem, chcemy poznać państwa potrzeby i koncepcje rozwoju, bo wszystkim nam zależy na przyszłości województwa śląskiego. Traktujemy stronę samorządową bardzo poważnie, ta diagnoza potrzeb cały czas trwa i liczę na konstruktywną debatę. Województwo śląskie zajmuje ważne miejsce w dokumentach rządowych, czego najlepszym przykładem jest wdrażany właśnie Program dla Śląska” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałek nawiązał również do prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. „Chcemy być w tej strategii mierzalni i skuteczni. Ten dokument ma wyznaczać wizję rozwoju województwa i definiować ją na przyszłość. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań: niskiej jakości środowiska, zróżnicowania wewnętrznego, niekorzystnych tendencji demograficznych, słabnącego tempa rozwoju gospodarczego. Dlatego tak istotna jest współpraca na każdym szczeblu pomiędzy nami” – dodał marszałek Chełstowski.

W trakcie posiedzenia konwentu rozmawiano o innych, ważnych z punktu widzenia gmin problemach i wyzwaniach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka