Muzealnicy odebrali Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego

 Zdjęcie Zdjęcie
Uroczystość wręczenia nagród za wydarzenie muzealne roku odbyła się w Muzeum Miejskim w Żorach. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk wicemarszałka Wojciecha Kałuży.

W 2019 r. Nagrody Marszałka za wydarzenie muzealne roku 2018 przyznawane są w 4 kategoriach: wystawy (18 zgłoszeń), publikacje książkowe (9 zgłoszeń), dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym wydawnictwa multimedialne (9 zgłoszeń), dokonania z zakresu konserwacji (6 zgłoszeń).

W kategorii wystawy najlepszą okazała się ekspozycja Muzeum w Gliwicach, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - oddział Muzeum w Gliwicach za wystawę Żydzi na Górnym Śląsku.

Za najlepsze publikacje książkowe komisja uznała „Kult świętej Barbary wśród górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Tom 1” Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz "Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło zagłębiowskie i prasowane" wydane przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu.

W kategorii dokonań z zakresu inicjatyw edukacyjnych i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym wydawnictwa multimedialne przyznano dwie nagrody główne dla Muzeum Śląskiego w Katowicach za projekt: Sztuka łączenia. Program edukacji włączającej dla osób niesłyszących oraz Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej za projekt: Niepodległa. Projekt - Nasza niepodległość.

Za najlepsze dokonanie z zakresu konserwacji uznano przedsięwzięcie pn. „Konserwacja i rewitalizacja Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu” Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Podsumowując spotkanie wicemarszałek Wojciech Kałuża podziękował wszytkim muzealnikom za zaangażowanie oraz złożył życzenia z okazji przypadającego 18 maja Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku ustanowiono w 2006 roku. Przyznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej w województwie śląskim dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Nagrody przyznawane są za wydarzenia, które miały miejsce w roku poprzedzającym daną edycję przyznawania nagród. Nagrodami honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2019 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40.000 zł. Oprócz nagród mogą być również przyznawane wyróżnienia o charakterze honorowym. Na konkurs wpłynęły łącznie 42 zgłoszenia z 16 muzeów województwa śląskiego.

Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych wydarzeń:

Kategoria WYSTAWY

Nagroda główna - Muzeum w Gliwicach, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - oddział Muzeum w Gliwicach za wystawę Żydzi na Górnym Śląsku,

Wyróżnienie - Muzeum Śląskie w Katowicach za wystawę Męska rzecz,

Wyróżnienie - Muzeum Miejskie w Żorach za wystawę Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano,

Wyróżnienie - Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu za wystawę Wajda,

Wyróżnienie - Muzeum w Tarnowskich Górach za wystawę Na straży porządku publicznego. Policja Województwa Śląskiego w latach 1922-1939,

Wyróżnienie - Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej za wystawę Niepodległa. Od Czytelni Polskiej do Rzeczpospolitej Polskiej,

Wyróżnienie - Muzeum Zamkowe w Pszczynie za wystawę Dialogi w wyobraźni. Wystawa strojów i obiektów z kolekcji Muzealne Mody i Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Kategoria PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Nagroda główna - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za publikację Kult świętej Barbary wśród górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Tom 1,

Nagroda główna - Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu za publikację Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło zagłębiowskie i prasowane,

Wyróżnienie - Muzeum w Gliwicach za publikację Gliwice. Biografia miasta, Wyróżnienie - Muzeum Śląskie w Katowicach za publikację Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow-Wróblewski-Wajda.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU INICJATYW EDUKACYJNYCH I POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, w tym wydawnictwa multimedialne

Nagroda główna - Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt: Sztuka łączenia. Program edukacji włączającej dla osób niesłyszących,

Nagroda główna - Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej za projekt: Niepodległa. Projekt - Nasza niepodległość,

Wyróżnienie - Muzeum Miejskie w Żorach za projekt: Muzealna misja patriotyczna. Kurs na Niepodległość,

Wyróżnienie - Muzeum Częstochowskie za przedsięwzięcie: VII Konkurs Sztuki Ludowej. Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI

Nagroda główna - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za przedsięwzięcie Konserwacja i rewitalizacja Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu,

Wyróżnienie - Muzeum w Rybniku za projekt Konserwacja 25 zabytkowych chorągwi i sztandarów cechowych znajdujących się w zbiorach Działu Historii Rzemiosła Muzeum w Rybniku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie 


tagi: