Na rzecz zdrowego odżywiania

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się wojewódzka konferencja „Promocja zdrowego odżywiania” organizowana w ramach „Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020”

Konferencja została zorganizowana we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Spotkanie otworzył wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki, który zaznaczył, że zmiana nawyków żywieniowych stanowi ogromne wyzwanie, które wymaga współpracy wielu środowisk. Podkreślił także, iż aspekt promocji zdrowego odżywiania wpisuje się w program realizowany przez województwo śląskie.

Przemówienia wygłosili przedstawiciele różnych grup zawodowych, a wśród nich m.in. psychologowie, lekarze, dietetycy.

Podczas konferencji omówiono m.in. psychologiczne aspekty odżywiania się, aspekty racjonalnego żywienia, przedstawiono zagadnienie żywienia w kontekście profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zaprezentowano statystyki dotyczące problemy nadwagi i otyłości w państwach Unii Europejskiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
tagi: