Nagrody w dziedzinie kultury

Nagrody w dziedzinie kultury

Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury adresowane są do środowisk kultury – twórców, animatorów, opiekunów i popularyzatorów dziedzictwa kulturowego. Ustanawia je i określa procedury ich przyznawania Sejmik Województwa Śląskiego

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku

Nagrodą przyznawaną za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej jest Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku ustanowiona w 2006 r. dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w maju każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • wystawy,
  • publikacje książkowe,
  • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne),
  • dokonania z zakresu konserwacji.

Nagroda artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego

Nagroda artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego przyznawana jest corocznie trzem osobom działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz za wieloletnie wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienia te, przyznawane od 2000 r., honorują autorów najbardziej wartościowych dokonań artystycznych. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji. Nagrody wręczane są w ostatnim kwartale roku.

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury honoruje osoby działające na terenie województwa śląskiego albo na jego rzecz za wieloletnie wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury lub w ochronie jej dóbr. Wyróżnienia te, przyznawane od 2000 r., nagradzają autorów najbardziej wartościowych projektów i dokonań popularyzatorskich, a także inicjatyw w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Zarząd Województwa Śląskiego przyznaje corocznie trzy nagrody na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji. Nagrody wręczane są w ostatnim kwartale roku.

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców przyznawana jest co roku trzem osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia w roku przyznania nagrody, działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Wyróżnienia te, przyznawane od 2004 r., są istotną formą wspierania i honorowania przez Województwo Śląskie osiągnięć młodych artystów regionu. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji. Nagrody wręczane są w ostatnim kwartale roku.

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków przyznawana jest od 2010 r. osobom fizycznym lub prawnym (z wyłączeniem muzeów) za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków na terenie województwa śląskiego i opieki nad nimi. Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych:

  • inwestorom – zarządcom obiektów zabytkowych (właścicielom, posiadaczom, użytkownikom zabytków) za szczególną dbałość o obiekty zabytkowe, w tym za przeprowadzenie wyróżniających się prac konserwatorskich cechujących się wysoką jakością, prawidłowością, wysokim poziomem wykonawstwa oraz właściwym efektem końcowym;
  • wykonawcom – projektantom, badaczom, konserwatorom – za szczególne osiągnięcia konserwatorskie.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznaje corocznie dwie nagrody na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji. Nagrody wręczane są w ostatnim kwartale roku.