Nagrodzono przedszkola

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. W wydarzeniu wzięła udział Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Przypomnijmy, że w konkursie złożono 121 prac. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez jury konkursowe wyłoniono następujących laureatów:

 1. miejsce 1 - Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie
 2. miejsce 2 - Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej
 3. miejsce 3 - Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej

Wyróżnienie:

 • Przedszkole Miejskie nr 59 w Bytomiu
 • Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie

Podczas spotkania podsumowano kampanię oraz zaprezentowano wygrane programy nagrodzonych przedszkoli. Izabela Domogała, członek Zarządu, podkreśliła, że kampania pomogła unaocznić dzieciom jakie niebezpieczeństwa powoduje smog oraz rozwinąć w nich świadomość ekologiczną. Zaznaczyła także, że programy przedszkolne były dostosowane do wieku dzieci i w przystępny sposób przedstawiały problem jakim jest smog w województwie śląskim.

Celem kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

W projekcie wzięło udział 121 placówek z terenu województwa śląskiego. Otrzymały one już pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza. W sumie przekazano 500 sztuk tych urządzeń.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS