Wyzwania i problemy w kontekście nowej unijnej perspektywy

 fot. UMWS Sławomir Gruszka fot. UMWS Sławomir Gruszka
Marszałek województwa, Jakub Chełstowski wziął udział w spotkaniu dotyczącym nowej perspektywy finansowej UE w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, zorganizowanym w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

W spotkaniu uczestniczy m.in. prezydent Katowic Marcin Krupa i prezes KSSE Janusz Michałek. Rozmowom przewodniczył prezes PGNIG Jerzy Kwieciński.

"Kolejne spotkanie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie potwierdziło, że obecność w takim gremium jest korzystne dla województwa śląskiego. W gronie przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i ekspertów rozmawiamy o najważniejszych sprawach. Bez wątpienia fundusze unijne i nowy okres programowania jest kluczowy dla regionu i samorządów lokalnych. Mogliśmy wymienić się poglądami i wypracować rozwiązania przyczyniające się do dalszego rozwoju. " - powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Samorząd Województwa Śląskiego zaproponował powołanie Strategicznego Operatora Terenów Poprzemysłowych. Operator zająłby się nie tylko identyfikacją terenów poprzemysłowych, ale także analizą pod kątem ich potencjału oraz rekomendowaniem jako wymagających systemowej transformacji. Specjalistyczny podmiot zająłby się aktywizacją potencjalnych interesariuszy, w tym budowaniem partnerstw na rzecz rewitalizacji terenów poprzemysłowych i ich zagospodarowania. Procesem przeprowadzającym proces transformacji dla konkretnego, wskazanego terenu, zajęłyby się powołane spółki celowe.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim rozmawiano także o skuteczności Regionalnych Programów Operacyjnych. Regiony mają pod tym względem coraz większe doświadczenie Od 2007 roku samorządy zarządzają w sumie 53 mld euro – aż 10 procent tej kwoty to środki, którymi dysponuje Województwo Śląskie. Od dekady współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, jesteśmy zaangażowani w projekt „Jessica”, w którym do wykorzystania jest kwota 60 mln euro, m.in. na rewitalizację Parku Śląskiego. Przekazywane są także środki na wsparcie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Z unijnego budżetu wydatkowano na ten cel ponad 178 mln euro.

W trakcie spotkania poruszono aktualne problemy poszczególnych regionów. Dla przykładu: Województwo Śląskie jest w tej chwili jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, do 2050 roku, populacja względem 2017 roku, zmniejszy się w regionie o 19, 1 procenta, czyli o prawie 870 tysięcy osób. Starzenie się społeczeństwa w sumie dotyczy w tej chwili 11 państw członkowskich. Do 2024 roku siła robocza zmniejszy się o 3 procent, do 2060 roku o prawie 12 procent. Dyskutowano ponadto o wpływie zanieczyszczenia środowiska na mieszkańców naszego województwa. Indeks Rozwoju Społecznego pod względem jakości środowiska – wliczając w to stan zanieczyszczenia powietrza klasyfikuje Województwo Śląskie na ostatniej – 272 pozycji tego rankingu. Dlatego tak istotne dla regionu będzie alokacja środków przyznanych z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS Sławomir Gruszka fot. UMWS Sławomir Gruszka fot. UMWS Sławomir Gruszka fot. UMWS Sławomir Gruszka fot. UMWS Sławomir Gruszka fot. UMWS Sławomir Gruszka