Nie ma transformacji bez edukacji

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Forum współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami regionu

W ramach spotkania marszałek województwa Jakub Chełstowski wręczył powołania 34 członkom Forum - przedstawicielom uczelni, środowisk gospodarczych oraz samorządowych.

- Forum współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami wyższymi naszego regionu odbywa się w momencie dla nas szczególnym. Jesteśmy w przededniu ogromnych zmian związanych z transformacją regionu, zmianą jego charakteru, odejście od klasycznego stereotypu, w którym Województwo Śląskie było kojarzone wyłącznie przez pryzmat przemysłu ciężkiego. Ten obraz staje się powoli przeszłością. Stawiamy na nowe, przyjazne środowisku naturalnemu technologie. Strategia Zielone Śląskie 2030 jest tego kluczowym elementem. Ważne ogniwo stanowi edukacja, stworzenie nowych perspektyw dla uczelni wyższych, które będą zachęcać absolwentów szkół średnich, aby właśnie na Śląsku kontynuowali naukę, zdobywali wiedzę i w przyszłości zasilili kadry zawodowe. Chcemy wspólnie stworzyć dla nich ofertę, którą zamierzamy wspierać poprzez środki unijne. Celem jest wzrost konkurencyjności naszych uczelni. Zależy nam, aby jak najwięcej młodych ludzi wybierało nasze szkoły wyższe. Nie ma bowiem transformacji bez edukacji – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

Zadaniem powołanego Forum jest inicjonowanie i wzmacnianie współpracy samorządu województwa z uczelniami wyższymi oraz środowiskiem gospodarczym, w kierunku rozwoju potencjału badawczego i naukowego uczelni oraz wzrostu konkurencyjności regionu.

Wstępem do tej formy współpracy było sierpniowe spotkanie w Koszęcinie z rektorami uczelni wyższych, a jednym z jego postulatów była właśnie potrzeba powstania Forum współpracy samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Forum współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami województwa śląskiego [PDF 245,1kB]