Niepełnosprawni o zręcznych rękach

 Plik Plik

W Gmachu Sejmu Śląskiego zorganizowano ,Świąteczny Kiermasz Rękodzieła Osób Niepełnosprawnych”

Wydarzenie promuje twórczość i rękodzieło osób niepełnosprawnych oraz sprzyja ich integracji społecznej. W kiermaszu swoje wyroby wystawiali podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, organizacji pozarządowych, mieszkańców domów pomocy społecznej, pracowników zakładów aktywności zawodowej, uczniów szkół specjalnych, pacjentów podmiotów leczniczych oraz uczestników organizacji pozarządowych. Zgłosiło się ogółem 68 jednostek wraz z 300 osobami.

Nie mogło zabraknąć jednostek z tak odległych miejsc z terenu województwa śląskiego, czy z miejsc, o którym tak naprawdę mało kto słyszał, jak np.: Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Hutce, Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku, Dom Pomocy Społecznej ,,Różany Pałac” w Krzyżanowicach, Zakład Aktywności Zawodowej ,,YAVA” w Częstochowie i Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczy w Ustroniu.

Kiermasz zorganizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Iimpreza ta z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik