Nowy Dom Polski Południowej w Brukseli

 Plik Plik

21 marca w Brukseli uroczyście otwarto nową siedzibę Domu Polski Południowej, czyli wspólnego przedstawicielstwa województw opolskiego, małopolskiego i śląskiego

Wydarzenie związane było z kontynuacją i zacieśnieniem dalszej współpracy między trzema regionami – śląskim, opolskim i małopolskim. Porozumienie w tej sprawie w imieniu województwa śląskiego, podpisał wicemarszałek Michał Gramatyka, ze strony województw opolskiego i małopolskiego marszałkowie Andrzej Buła i Jacek Krupa.

„Obecność Województwa Śląskiego w Brukseli była i jest bardzo aktywna. Na przestrzeni tych kilkunastu lat zmieniały się priorytety i zadania jakie sobie stawialiśmy, jednak zawsze zależało nam na tym, by mieć wpływ na wydarzenia jakie dzieją się w sercu Wspólnoty Europejskiej. W tym roku obejmujemy koordynację nad pracami Domu Polski Południowej w Brukseli, a w naszym imieniu działa tu Stowarzyszenie ProSilesia. Mam nadzieję, że wykorzystamy potencjał, który wspólnie tworzymy” – mówił wicemarszałek Michał Gramatyka.

Gośćmi uroczystości byli Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów, a także polskie i zagraniczne przedstawicielstwa w Brukseli. Otwarcie nowej siedziby Domu Polski Południowej było okazją do spotkania ze wszystkimi partnerami i poinformowania o najbliższych planach oraz wspólnych działaniach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik 


tagi: