Nowoczesna diagnostyka receptą na koronawirusa

Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
1 mln zł trafi do Laboratorium Genetycznego Gyncentrum na zakup specjalistycznego sprzętu pozwalającego na zwiększenie dostępności badań diagnostycznych w kierunku wykrywalności COVID19. To kolejne środki w ramach RPO Województwa Śląskiego, które zasilą służbę zdrowia w regionie

Laboratorium Gyncentrum jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce, wykonujących badania genetyczne w kierunku koronawirusa. O szczegółach projektu marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża rozmawiali z dyrektor ds. medycznych Gyncentrum, Anną Bednarską-Czerwińską.

„Cieszę się, że tak nowoczesne laboratorium, wykonujące testy na obecność koronawirusa, działa w naszym regionie. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców jest dla nas priorytetem, dlatego niezbędna jest szybka i precyzyjna diagnostyka, by skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem się wirusa, stąd wybór tego projektu do dofinansowania – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Zarząd Województwa Śląskiego zadecydował o dofinansowaniu projektu, którego celem był zakup wysokoprzepustowej automatycznej stacji do izolacji kwasów nukleinowych. Standaryzuje ona proces diagnostyczny, znacznie przyspiesza jego przebieg i ogranicza do minimum ryzyko błędów. Dzięki temu liczba możliwych do wykonania dziennie testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wzrosła do 2,5 tys. Całkowita wartość projektu to prawie 1,2 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 1 mln zł.

„Stawiamy na nowoczesną medycynę i innowacyjne rozwiązania, z których słynie województwo śląskie. Wykorzystujemy środki unijne by zabezpieczyć mieszkańców i placówki medyczne w niezbędny sprzęt. To miejsce jest tego znakomitym przykładem, zwiększamy w istotny sposób liczbę wykonywanych testów” – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Gyncentrum dysponuje specjalistycznym sprzętem oraz przeszkolonymi diagnostami laboratoryjnymi w zakresie testów molekularnych. Na powierzchni 400 m2, w 16 pomieszczeniach oddzielonych śluzami, realizowany jest proces diagnostyczny. Wdrożony system zarządzania laboratorium umożliwia śledzenie zarejestrowanych próbek i monitorowanie czynności laboratoryjnych na każdym etapie procesu diagnostycznego, od rejestracji skierowania, po wydanie wyników. Na mocy akredytacji Ministerstwa Zdrowia laboratorium poddaje testom próbki pacjentów przekazane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, szpitale i placówki medyczne z regionu. Zespół specjalistów liczy ponad 50 osób, m.in. diagnostów laboratoryjnych, biotechnologów oraz personel pomocniczy.

„Laboratorium pracuje obecnie w trybie 24/7. Próbki do badań przyjmujemy siedem dni w tygodniu. Zarówno rejestracja skierowań, jak i wydawanie wyników odbywa się online. Zakup specjalistycznej aparatury zwiększył poziom automatyzacji pracy laboratorium, umożliwił wysoką powtarzalność przygotowywania próbek do reakcji rt-PCR oraz ich identyfikowalność na każdym etapie diagnostyki SARS-CoV-2” – podkreśla dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska, dyrektor ds. medycznych Gyncentrum. Laboratorium Genetyczne Gyncentrum jako jedyne w województwie śląskim spełnia standardy bezpieczeństwa biologicznego BSL-3.

Laboratorium dysponuje infrastrukturą, wyposażeniem i procedurami umożliwiającymi bezpieczny transport i diagnostykę materiału zakaźnego. Strefa Czerwona, w której badany jest materiał zakaźny, jest oddzielona od pozostałej części laboratorium śluzami z regulowanym ciśnieniem oraz zabezpieczona elektronicznym systemem kontroli dostępu. W pomieszczeniach laboratoryjnych utrzymywane jest podciśnienie, które uniemożliwia przedostanie się patogenu na zewnątrz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Laboratorium Genetycznego Gyncentrum. fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Laboratorium Genetyczne Gyncentrum

Filmy