Nowoczesna urologia w Zabrzu

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
W Szpitalu Klinicznym nr 1 za 8 mln zł zmodernizowano Oddział Urologiczny

Inwestycja obejmowała przebudowę pomieszczeń oddziału oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny.

Na realizację projektu szpital pozyskał wsparcie z Ministerstwa Zdrowia oraz funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z tych dwóch źródeł pozyskano ok. 7 mln zł, ok.1,3 mln zł to wkład własny szpitala.

Dzięki unijnemu wsparciu zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny. Jest to m.in. ultrasonograf, zestaw do cystoskopii oraz do urodynamiki. Szpital wzbogacił się także o nowoczesne stoły operacyjne. W ramach przebudowy wydzielono salę pooperacyjną oraz stworzono dyżurkę pielęgniarską z punktem zabiegowym. Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Urologicznego zbiegło się z 35. rocznicą założenia w Zabrzu Kliniki Urologii.

Podczas uroczystości marszałka Województwa Śląskiego reprezentowała Karolina Kosowska-Raczek, sekretarz Województwa

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
tagi: