Nowy oddział dla dzieci

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
"Zdrowe dziecko, zdrowa rodzina, zdrowe społeczeństwo. Razem pokonamy chorobę." to motto Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu które odwiedził marszałek Jakub Chełstowski.

W szpitalu na ukończeniu są prace budowlane oraz modernizacja pomieszczeń części szpitala dla potrzeb Oddziału Dermatologii dla dzieci. Jak poinformował Prezes Zarządu szpitala Andrzej Siwiec planowane rozpoczęcie udzielania świadczeń na 12-łóżkowym oddziale, rozpocznie się już 15 lipca. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 1 200 000,00zl. Jest to jedyny Oddział Dermatologiczny dla dzieci w województwie śląskim.

W maju 2018r do Centrum Pediatrii został przeniesiony Oddział Dermatologiczny dla Dzieci z Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach. W chwili obecnej świadczenia udzielane są małoletnim pacjentom w Oddziale Chirurgicznym dla dzieci z Pododdziałem Dermatologicznym.

Szpital pod nazwą SP ZOZ Centrum Pediatrii rozpoczął działalność w 1998 r i powstał z połączenia dwóch szpitali w Sosnowcu: Szpitala nr 3 o profilu ogólnopediatrycznym oraz Szpitala nr 6 o profilu reumatologicznym.

W Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o znajduje się dziewięć oddziałów o specjalnościach: Pediatrycznej, Niemowlęcej i Patologii Noworodka, Reumatologicznej, Chirurgicznej dla Dzieci z pododdziałem Dermatologii, Klinicznym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Dziennym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Rehabilitacji oraz Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci, Gastroenterologicznej dla Dzieci oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Noworodków i Dzieci.

Szpital udziela również świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w 13 poradniach m.in. Alergologicznej, Chirurgicznej dla Dzieci, Kardiologicznej dla Dzieci, Neurologicznej dla Dzieci, Otolaryngologicznej, Reumatologicznej, Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci, Wad Postawy dla Dzieci oraz Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.

Centrum Pediatrii w roku 2018 udzieliło mieszkańcom Województwa Śląskiego 50 tysięcy porad specjalistycznych oraz 7,5 tysiąca hospitalizacji.

Centrum Pediatrii ośrodkiem szkolącym w swych strukturach młodą kadrę medyczną lekarzy pielęgniarki, fizjoterapeutów. Od wielu lat szpital współpracuje z największymi ośrodkami dydaktyczno-naukowymi w Województwie Śląskim m.in. z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Śląskim, Akademią Wychowania Fizycznego oraz Politechniką Śląską.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS