Nowy Oddział Pediatryczny w Jastrzębiu-Zdroju

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju otwarto nowy Oddział Pediatryczny. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz członek zarządu Michał Woś

„To ważny moment dla mieszkańców województwa śląskiego, a zwłaszcza jego małych mieszkańców. Oddział Pediatryczny był zamknięty blisko rok. Dzięki staraniom wielu osób oraz zarządu województwa śląskiego udało się go otworzyć i to tuż przed Dniem Dziecka. Liczymy, że profesjonalny personel stanie na wysokości zadania i wszyscy mali pacjenci szybko będą mogli wracać do zdrowia”, zaznaczył podczas uroczystości wicemarszałek Wojciech Kałuża. 

Oddział Pediatryczny zlokalizowany był wcześniej w budynku przy ul. Krasickiego 21. Z uwagi na długi okres eksploatacji konieczny był jego remont i doposażenie. Ostatecznie podjęto decyzję o przeniesieniu Oddziału Pediatrycznego do budynku głównego (Al. Jana Pawła II). Aktualnie oddział spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Szpital rozpoczął inwestycję w 2018 roku, której koszt wyniósł blisko 6 000 000 zł. Województwo Śląskie dofinansowało inwestycję w kwocie ponad 1 312 000 zł oraz przeznaczyło 300 000 zł dotacji na zakup pierwszego wyposażenia. 

Nowy Oddział Pediatryczny posiada 21 łóżek, w tym 14 łóżek dla dzieci młodszych oraz 7 dla starszych. Sale chorych posiadają pełne węzły sanitarne. Na terenie oddziału znajdują się dwie izolatki ze śluzą i węzłem sanitarnym. Oddział dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działalność Oddziału zostaje uruchomiona od dnia 1 czerwca br.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
tagi: