O biznesie przy kawie

 Zdjęcie Zdjęcie
Marszałek Chełstowski wziął udział w śniadaniu biznesowym zorganizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo Handlową w Gliwicach

Spotkanie z przedsiębiorcami było okazją do rozmów na temat gospodarki zarówno tej lokalnej, jak i tej w skali makro – krajowej.

Marszałek podkreślił, że to właśnie przedsiębiorcy kształtują produkt krajowy brutto a więc pośrednio - zasobność wszystkich mieszkańców. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że w ostatnich latach udział województwa śląskiego w tworzeniu PKB maleje. W jego ocenie pomóc w tym mogą realizowane wspólnie z środowiskiem biznesowym programy m.in. rządowy Program dla Śląska – jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Marszałek zadeklarował wolę dalszej współpracy ze środowiskiem biznesu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie