O gospodarczej współpracy w Ostrawie

 fot. UMWS fot. UMWS
XXVII Spotkania Biznesu z Czech, Polski i Słowacji

Pierwsza cześć spotykania zatytułowana „Woda i Węgiel” poświęcona była m.in. kwestiom transformacji energetycznej regionów węglowych, rewitalizacji krajobrazu oraz wykorzystaniu wodoru.

W organizowanej w Ratuszu w Ostrawie konferencji uczestniczył wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża. Zwrócił on uwagę na bliskie relacje gospodarcze łączące Polskę oraz Czechy. W 2020 roku obrót handlowy pomiędzy oboma krajami wyniósł 22,2 mld euro, z czego eksport z Republiki Czeskiej do Polski wyniósł 11,7 mld euro, a z Polski do Republiki Czeskiej 10,5 mld euro. Polska jest trzecim co do wielkości rynkiem dla zsumowanego czeskiego importu i eksportu.

„W przypadku województwa śląskiego – Republika Czeska jest drugim najważniejszym partnerem handlowym w ujęciu wartości eksportu. Prawie 12% eksportowanych z regionu towarów trafia na ten rynek” – podkreślał wicemarszałek Kałuża.

Wicemarszałek podkreślał znaczenie Słowacji – kraj ten w 2020 roku był czwartym najważniejszym partnerem handlowym województwa śląskiego (5,8%), podczas gdy w skali całej Polski plasuje się poza pierwszą dziesiątką (12. miejsce).

Wojciech Kałuża przestawił także kwestie sprawiedliwej transformacji regionów górniczych na przykładzie województwa śląskiego.

„Stoimy obecnie u progu działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. Polska, której gospodarka energetyczna do tej pory bazowała na paliwach kopalnych, podejmuje znaczące działania w zakresie dostosowania się do ambitnych celów klimatycznych. Pomimo czekających nas wyzwań, jesteśmy świadomi potrzeby zmian oraz przyjmujemy priorytety nowej europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju – “Europejskiego Zielonego Ładu”. Województwo Śląskie, przyjmując strategię rozwoju „Śląskie 2030 – Zielone Śląskie”, zapewniło ramy dla realizacji ambitnych celów, zgodnie z którymi województwo będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku” – zapewniał Wojciech Kałuża.

Druga cześć konferencji to blok wykładów poświęcony wykorzystaniu cieków wodnych. Rozmawiano m.in. na temat Odrzańskiej Drogi Wodnej, wykorzystaniu portu Szczecin-Świnoujście jako czeskiej bramy na Bałtyk oraz o rozwoju dróg wodnych w Czechach.

Spotkanie zakończyły spotkania B2B przedsiębiorców z Czech, Polski i Słowacji w ogrodach Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie.

XXVII. Spotkanie Biznesu w Ostrawie organizowane jest przez Czesko Polską Izbę Handlową we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz instytucjami otoczenia biznesu z Polski, Czech i Słowacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS