O polityce spójności na Forum Regionów Polski i Chorwacji

 Zdjęcie Zdjęcie
Temat przyszłej polityki spójności to jeden z kluczowych tematów poruszonych podczas VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji, w którym uczestniczył wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża, a także włodarze polskich i chorwackich regionów

Organizatorem Forum Regionów jest Związek Województw RP, Chorwacki Związek Żupanii, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Ambasada Republiki Chorwacji w RP. W Forum Regionów Polski i Chorwacji uczestniczą marszałkowie 16 województw oraz chorwaccy Żupani, a jego organizacja jest konsekwencją współpracy województwa lubuskiego i chorwackiej żupani Podżedzko-slawońskiej. Coroczne spotkania są okazją do wymiany doświadczeń wynikających z wdrażania funduszy unijnych, a w obecnym czasie także do dzielenia się informacjami na temat przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem wicemarszałka Wojciecha Kałuży, której moderatorem był prof. dr hab. Jerzy Szlachta, uczestnicy rozmawiali o nadziejach, oczekiwaniach i realiach przyszłej polityki spójności. Uczestnicy dyskusji nie mieli wątpliwości, że regiony powinny zostać wsparte silną polityką spójności ponieważ odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu skutków kryzysu klimatycznego, nierówności społecznych oraz wspomagają sprawiedliwą transformację. Tylko dzięki wielopoziomowej współpracy i zwiększeniu zdolności w zakresie inwestycji publicznych będzie można działać w zrównoważony sposób, zaznaczył Marszałek Wojciech Kałuża. W swojej wypowiedzi podkreślił także, iż fundusze europejskie powinny służyć rozwiązaniom ekologicznym i umożliwiać regionom finansowanie działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Marszałek zwrócił także uwagę na fakt, że polityka spójności powinna zostać uproszczona i uelastyczniona poprzez zmniejszenie obciążenia administracyjnego beneficjentów i zarządzających funduszami. Jako pozytywny aspekt dotychczasowych ustaleń w zakresie przyszłej polityki spójności Marszałek Kałuża wskazał ograniczenie celów polityki z obecnie realizowanych 11 celów tematycznych do 5 celów przewidywanych w perspektywie 2021-2027, które odnoszą się do Europy smart, czyli wszystkich inteligentnych rozwiązań, Europy zielonej - ograniczającej niską emisję, Europy połączeń, Europy społecznej i Europy bliżej obywatela. W tych właśnie obszarach dostrzegamy wyzwania dla naszego województwa i potencjał wsparcia z funduszy europejskich.

Uczestnicy Forum, poza polityką spójności dyskutowali także na tematy, cyfryzacji administracji publicznej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Forum odbywa się od 12 do 14 września 2019 r. w Zielonej Górze.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie