O przyszłości przemysłu i energetyki

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Przemysłu i Energetyki INDUSTRY IN TRANSITION

Kongres poświęcony jest między innymi procesowi transformacji regionu, przez dekady kojarzonego przede wszystkim z przemysłem ciężkim. W otwarciu tego dwudniowego wydarzenia uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Organizatorem kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która od ponad 30 lat działa na rzecz przedsiębiorców, zaś do uczestnictwa panelach dyskusyjnych zaproszenie otrzymali przedstawiciele takich branż jak: energetyka, odnawialne źródła energii, hutnictwo, górnictwo i nowe technologie. W gronie dyskutantów nie zabrakło również przedstawicieli poszczególnych ministerstw, Parlamentu Europejskiego i samorządów terytorialnych.

- Przyszłość niesie za sobą zmiany, a przyszłością jest transformacja, o której będziemy dziś rozmawiać. Jest ona dla nas dużym wyzwaniem i ogromną szansą. Potrzebujemy kompleksowego spojrzenia na gospodarkę i odważnych decyzji, które pozwolą stworzyć trwałe fundamenty pod wszechstronny rozwój w oparciu o innowacje, nowe technologie i zieloną energetykę. Rozpoczynający się dzisiaj kongres ma być płaszczyzną do wymiany doświadczeń, szczerej dyskusji o przyszłości. Niech te zdania będą różne, tak jak różne są przecież stanowiska w poszczególnych kwestiach, bo tylko tak możemy wypracować spójne strategie na przyszłość. Niech nasze pomysły będą odważne, bo tylko w ten sposób będziemy mogli sprostać oczekiwaniom, jakie niesie za sobą nowa, czekająca nas rzeczywistość. Musimy bowiem reagować na to, co dzieje się na świecie. Życzę uczestnikom, prelegentom wielu interesujących dyskusji. Dialogu, który w obecnych, trudnych czasach jest nam bardzo potrzebny – zaakcentował w swoim wystąpieniu marszałek Wojciech Saługa.

Jak zaznaczył prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony, tegoroczny kongres ma być krokiem ku temu, by zająć się przemysłem całościowo.

- Rok temu rozmawialiśmy o stali i jej przyszłości. Dziś chcemy dyskutować o przemyśle i energetyce widząc przede wszystkim kruchość systemu energetycznego. Uświadamiają nam to przede wszystkim konflikty zbrojne wybuchające na świecie. Zielona rewolucja, ewolucja cyfrowa, tworzenie magazynów energii zmienią wszystko. To przyszłość, niemniej siadając do rozmów z przedsiębiorcami, którzy w tych procesach odegrają ogromną rolę, musimy także rozmawiać o zagrożeniach. Naszym obowiązkiem jest bowiem wspierać przedsiębiorców – dodał Tomasz Zjawiony.

- Ekonomia jest policzalna. Wszystko jest w stanie zweryfikować. Europa stanowi dziś w 30 procentach o kondycji światowej gospodarki. Chcemy być przy tym stole i liczyć się w tym globalnym biznesie – zaakcentował prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Michał Dąbrowski.

- Jestem szczęśliwy, że w tym jednym miejscu spotykają się najlepsi z najlepszych po to, by wypracować rozwiązania, które już niedalekiej przyszłości będą służyły nam wszystkim – podsumował podczas ceremonii otwarcia kongresu poseł RP Borys Budka.

Po oficjalnej inauguracji kongresu doszło do podpisania listu intencyjnego między Walcownią Batory a spółką Kongor. Współpraca między podmiotami ma wpłynąć na zwiększenie produkcji zbrojeniowej w Polsce.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS