Obchody samorządowego Roku Odry 2018

 fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS
Rzeka Pozytywnej Energii w dyskusji i na plakacie

Sejmik Województwa Śląskiego, doceniając znaczenie rzeki Odry, przyjął rezolucję ustanawiającą rok 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii.

Jednym z kilku wydarzeń odbywających się w ramach tej inicjatywy była konferencja podsumowująca Samorządowy Rok Rzeki Odry, która odbyła się dzisiaj w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Warto zaznaczyć, że opisywana konferencja nie zamyka pracy samorządu województwa śląskiego dotyczących prac na rzecz Odry.

„Rok Rzeki Odry powoli dobiega końca. Przyniósł on wiele nowych odsłon, przede wszystkim zaczęliśmy spoglądać na rzeki w sposób masowy. Odra to nie tylko potencjalna, ale już praktycznie istniejąca wodna autostrada. Odra to gotowy produkt turystyczny, który niesie ze sobą dziedzictwo kulturowe związane z zabytkami techniki, ale też dziedzictwo i walor ekologiczny. Zależy nam, aby Odra nie była utożsamiana z zagrożeniem, ale z szansą” – powiedział podczas spotkania Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Podczas konferencji wygłoszono wykłady m.in. na temat stanu realizacji „Odrzańskiej Drogi Wodnej”, potencjału gospodarczego i turystyczno-kulturowego Odry i jej dorzecza, dotychczasowych i planowanych działań inwestycyjnych związanych z modernizacją Odrzańskiej Drogi Wodnej na terenie Górnego Śląska. Oprócz sesji naukowej i samorządowej w programie spotkania znalazło się ogłoszenie laureatów konkursu posterowego, w którym udział wzięli uczniowie śląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na koniec odbyła się dyskusja panelowa przedstawicieli samorządów oraz Ministerstwa Gospodarski Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej Zdjęcie fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Rzepka / Archiwum Biblioteki Śląskiej fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS fot. Joanna Wójcik / BP UMWS