Oni poszli dobrym szlakiem

 Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS
Nagrodzono zasłużonych dla rozwoju turystyki

Podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki wręczono „Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2022 roku”. W tym roku dyplomy otrzymały 23 organizacje i osoby. W imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego wręczyła je przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego Julia Kloc-Kondracka. W ten sposób samorząd województwa wyróżnia osoby i instytucje, które przyczyniają się do rozwoju turystyki w regionie, promując miejscowe atrakcje i zachęcając tym samym do przyjazdu do województwa śląskiego.

Uroczystość rozpoczęło wręczenie Honorowych Odznak za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Złotą odznakę otrzymali Andrzej Kucia oraz Edmund Brzozowski, srebrne: Marek Czader, Janina Dyrda oraz Władysław Okrzesik.

W czasie spotkania wręczono także nominacje i podziękowania w regionalnym etapie konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Polskiej Organizacji Turystycznej – Certyfikat POT 2022. Do etapu ogólnopolskiego wytypowanych zostało pięć atrakcji z województwa śląskiego:

Certyfikat POT:

 • Marina Gliwice – kategoria miejsce
 • Żelazny Szlak Rowerowy – kategoria szlak
 • Festiwal Górnej Odry – kategoria wydarzenie cykliczne

Certyfikat Specjalny POT:

 • Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych SKARPA w Bytomiu

Złoty Certyfikat POT:

 •  Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu (kompleks)

Spotkanie zakończył koncert zespołu Elara Classic Trio.

Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest co roku. Ustanowiony został w 1979 przez Światową Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki. Po raz pierwszy obchodzono go w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki do zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. Każda edycja ma własne hasło. W roku bieżącym brzmi ono: „Nowe myślenie o turystyce” i jest związane przede wszystkim z nowym spojrzeniem na turystykę po pandemii Covid-19. Celem dnia jest podnoszenie świadomości co do roli turystyki w społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa ona na wartości społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze na świecie.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje wojewódzkie obchody w różnych, atrakcyjnych turystycznie, miejscach regionu. Do tej pory uroczystości odbywały się w Katowicach, Bielsku-Białej, Żarkach, Pszczynie, Żywcu, Raciborzu, Istebnej, Koszęcinie. W roku ubiegłym uroczystość odbyła się w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Tegoroczne obchody zorganizowano w Auli Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach k. Raciborza.

Uroczystość to święto wszystkich ludzi turystyki, pracowników administracji, gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych, właścicieli i administratorów atrakcji, czyli wszystkich, dla których turystyka to z jednej strony źródło dochodów, z drugiej natomiast pasja, przygoda oraz możliwość dzielenia się z innymi swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Osoby i instytucje wyróżnione Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w roku 2022 [PDF 218,8kB]