Oszczędne i ekologiczne oświetlenie w Tychach

 Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS
Tychy otrzymały kolejne 5 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na projekt związany z modernizacją oświetlenia

Marszałek Jakub Chełstowski przekazał umowę na realizację zadania prezydentowi Tychów, Andrzejowi Dziubie. Projekt, realizowany przez tyski samorząd od 2019 roku, obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego w dwóch (z czterech) obszarach miasta: 1 i 3. Prace potrwają do końca listopada 2022 roku.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Tychach to kolejny projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, niezwykle ważna w kontekście trudnej sytuacji na rynku energii. Wartość dofinansowania ze środków unijnych wzrosła o 5 mln zł do kwoty blisko 11,5 mln zł, dzięki temu uda się wymienić wysłużoną infrastrukturę i zastąpić ją nowym oświetleniem w technologii LED. To nie tylko oszczędność energii, ale co równie istotne poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komfort jazdy dla użytkowników dróg i ścieżek rowerowych” – podkreśla marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

„Zwiększenie kwoty dofinansowania o prawie 5 mln zł z ponad 6,5 mln zł do niemal 11,5 mln zł pozwoli zmniejszyć wkład własny gminy do około 3,3 mln zł na realizację tego zadania. To jednak nie jedyna oszczędność dla naszego budżetu. Dzięki realizacji tego projektu obejmującego m.in. wymianę 1349 słupów oraz blisko 2180 opraw oświetleniowych na kilkudziesięciu ulicach w mieście oraz podobnego, realizowanego w ostatnich latach w innych obszarach miasta (wymieniono wówczas ponad 2500 opraw) koszty zużycia energii elektrycznej spadną o 67%. To bardzo ważne zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku oraz coraz trudniejszej sytuacji finansowej samorządów” – tłumaczy prezydent Tychów, Andrzej Dziuba.

Oba obszary są niedostatecznie doświetlone, ze względu na znaczne zużycie techniczne infrastruktury i rozmieszczenie opraw oświetleniowych. Zakres projektu obejmuje wymianę istniejących opraw na nowe, energooszczędne, wymianę zdecydowanej większości słupów oświetleniowych, ułożenie kablowej linii oświetlenia ulicznego wykorzystywanej do systemu sterowania oraz zabudowę nowych szaf oświetleniowych. Zakwalifikowane do wymiany słupy (łącznie 1349 sztuk) są w złym stanie technicznym uniemożliwiającym dalszą eksploatację.

Moc systemu oświetlenia ulicznego zostanie znacząco zmniejszona poprzez zastąpienie opraw istniejących, oprawami wykonanymi w technologii LED, wyposażonymi w inteligentny system sterowania. Wykorzystane w tym projekcie sterowniki umożliwiają pełną kontrolę źródła światła - sterowanie intensywnością światła, pomiar zużycia energii, wykrywanie i raportowanie zdarzeń i awarii. W obszarze 1 zamontowanych zostanie 1139 opraw (1090 wymienianych + 49 dodatkowych); w obszarze 3 zamontowane zostaną 1124 oprawy (1088 wymienianych + 36 dodatkowych).

Celem projektu jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Tychów przez jego modernizację i wymianę na oprawy typu LED. Wszystkie objęte projektem oprawy oświetleniowe zostaną także włączone do istniejącego już na terenie miasta Tychy systemu sterowania oświetleniem. Zaprojektowano oprawy wyposażone są w inteligentny układ sterowania i redukcji mocy, zapewniający niezależne sterowanie poszczególnymi lampami, niezależny pomiar zużycia energii w każdej lampie czy monitorowanie stanu lampy. Całkowita wartość projektu to: 14,7 mln zł. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie umowy na modernizację oświetlenia w Tychach. fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy