Otwarcie obwodnicy Woźnik

Czterokilometrowy odcinek oddanej do użytku drogi prowadzić będzie do węzła autostrady A1 i uwolni od ruchu tranzytowego centrum Woźnik

W uroczystym otwarciu obwodnicy uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś oraz radny Sejmiku Województwa Śląskiego Józef Kubica.

„To dobry dzień dla mieszkańców województwa. Tu krzyżują się kluczowe drogi w regionie, dlatego cieszę się, że oddajemy tę inwestycję kierowcom. Skorzystają z niej wszyscy, bo wyprowadzamy ciężki ruch z miasta i jego mieszkańcy nie będą mieli tylu samochodów pod oknami i będą mogli oddychać czystszym powietrzem” – tłumaczył członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś.

Potrzeba budowy obwodnicy Woźnik wynikała z konieczności wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta Woźniki i połączenia węzła, realizowanej obecnie, autostrady A1 z drogą wojewódzką nr 789.

Obwodnica składa się z dwóch odcinków. Pierwszy, równoległy do autostrady A1 ma 1,2 km długości i przebiega od ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Dworcowej (DW-789) do drogi stanowiącej część węzła autostradowego. Drugi ma 2,9 km i stanowi połączenie zjazdu z autostrady i DW 789 (ul. Koziegłowska).

„Jednym z priorytetów jest dla nas rozwój infrastruktury drogowej. Sprawna komunikacja jest atutem województwa śląskiego. Obwodnica Woźnik to inwestycja oczekiwana przez społeczność lokalną, przedsiębiorców oraz inwestorów z pobliskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki tej drodze, umożliwiającej wygodne połączenie z autostradą A1, wzrasta konkurencyjność i atrakcyjność regionu” – dodaje marszałek Jakub Chełstowski.

Obwodnica Woźnik jest drogą jednojezdniową o długości 4 km, po której mogą się poruszać samochody ciężarowe o maksymalnym nacisku osi 11,5 tony. W ramach inwestycji zrealizowano cztery ronda łączące obwodnicę z istniejącym układem drogowym oraz drogi serwisowe wzdłuż obwodnicy, zapewniające dojazd do pól. Zadanie obejmowało również przebudowę sieci uzbrojenia terenu np.: gazociągi, wodociągi, sieci teletechniczne oraz elektroenergetyczne. Dokonano przebudowy urządzeń melioracyjnych i budowy oświetlenia, przepustów drogowych, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery) i ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, przejścia dla dzikich zwierząt).

Inwestycja kosztowała ok. 41 mln zł, większość środków to dofinansowanie z Unii Europejskiej (79 procent). Budowę obwodnicy Woźnik zrealizowano na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Przed udostępnieniem obwodnicy dla ruchu kołowego odbył się historyczny bieg pod hasłem „Woźniki na okrągło”, w którym uczestniczyli mieszkańcy i młodzież szkolna. Trasa biegu liczyła ok. 1 km, a jego uczestnicy mogli pokonać ją pieszo, biegnąc lub poruszając się na rowerze, hulajnodze, czy z kijkami do nordic-walking. Na mecie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Marcin Gaweł / BP UMWS fot. Marcin Gaweł / BP UMWS fot. Marcin Gaweł / BP UMWS fot. Marcin Gaweł / BP UMWS fot. Marcin Gaweł / BP UMWS fot. Marcin Gaweł / BP UMWS fot. Marcin Gaweł / BP UMWS fot. Marcin Gaweł / BP UMWS fot. Marcin Gaweł / BP UMWS fot. Marcin Gaweł / BP UMWS fot. Marcin Gaweł / BP UMWS