Kompleksowe podejście do rewitalizacji

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Tereny poprzemysłowe z szansą na drugie życie. Takie wnioski płyną z debaty w ramach panelu odbywającego się w trakcie konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”

Dwudniowa konferencja, zainicjowana przez marszałka Jakuba Chełstowskiego, odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Katowicka Strefa Kultury wyrosła na terenach poprzemysłowych i jest doskonałym przykładem udanej transformacji, o czym wspomniał Christopher Todd z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

„To miejsce jest dowodem na to, że trzeba myśleć o rewitalizacji z wyprzedzeniem. Kluczem jest przygotowanie strategii rewitalizacji, identyfikacja słabych i mocnych stron i stworzenie dobrych projektów. Rewitalizacja się nie powiedzie, jeśli nie uwzględnia tkanki społecznej, trzeba włączyć ludzi do tego procesu, pozwolić, by w nim uczestniczyli” – podkreślał Christopher Todd.

W panelu zabrali głos m.in. Andrea Liverani, Tadej Spitalar, Marta Slavikova, Marta Pogrzeba i Christopher Todd. Dobre praktyki w zakresie rewitalizacji tkanki miejskiej zaprezentowali przedstawiciele miast z naszego regionu, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Żor Waldemar Socha i zastępca prezydenta Katowic, Mariusz Skiba.

„Zabrze było miastem przemysłu ciężkiego, za nami długa droga i bez środków unijnych byśmy sobie nie poradzili. Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale w równym stopniu tkanki społecznej. Udało nam się zrewitalizować dużą przestrzeń w centrum miasta, ale wciąż pozostało wiele do zrobienia, dużym wyzwaniem jest kwestia własności tych terenów. Zabrze postrzegane jest dziś jako stolica turystyki postindustrialnej, ale warto pamiętać, że tylko w Kopalni Guido zainwestowaliśmy 200 mln zł, a budżet miasta wynosi 1 mld zł” – tłumaczyła Małgorzata Mańka-Szulik.

W podobnym tonie wypowiadał się zastępca prezydenta Katowic, Mariusz Skiba, który zwracał uwagę na konieczność poprawy jakości życia w mieście i regionie.

„Mamy cenny bagaż doświadczeń w tym zakresie. Zmiana z monokultury przemysłowej, na różnorodność ekonomiczną sprawiła, że dotknął nas problem demografii, ale od początku byliśmy świadomi wyzwań. Wierzę, że nasze doświadczenia są przykładem udanej transformacji dla innych. Ważne jest zaangażowanie lokalnej społeczności, mieszkańcy powinni identyfikować się z miastem, w którym żyją i pracują, żeby tak się stało niezbędna jest lepsza jakość życia i kolejne środki skierowane na rewitalizację” – mówił wiceprezydent Katowic, Mariusz Skiba.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS