Zielone innowacje w regionach górniczych

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

"Zielone" innowacje jako koło zamachowe zmian w regionach górniczych, to kolejny panel dyskusyjny w ramach konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W debacie, którą moderował Jan Bondaruk, zastępca dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, udział wzięli: Stephan Rohde, Dyrektor Wydziału Rozwoju Strukturalnego w obszarach węgla brunatnego (Kraj Związkowy Saksonia), Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Strategii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Iwona Jelonek, prof. UŚ, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, Kamil Szydłowski, InnoEnergy Europa Centralna, Esteban Pelayo, Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju EURADA, Bartłomiej Płonka, Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Eksperci rozmawiali o doświadczeniach związanych z wdrażaniem zielonych innowacji, o dobrych praktykach oraz o tym jak pokonać bariery, które można napotkać na drodze transformacji. Jak zaakcentowano, aby „zielone” innowacje mogły się rozwijać, potrzebne są ogromne inwestycje, nie tylko gospodarcze, ale również inwestycje w rozwój zasobów ludzkich.

Stephan Rothe, dyrektor Wydziału Rozwoju Strukturalnego w obszarach węgla brunatnego w Kraju Związkowym Saksonia, opowiedział, jak za zachodnią granicą realizowany jest program transformacji i o zmianach, które były konieczne aby rozpocząć te działania.

„Ważne jest inwestowanie w infrastrukturę zarówno kolejową, drogową, po to, by odciążyć centra i tym samym redukować zanieczyszczenie atmosfery” wyjaśniał Stephan Rothe akcentując znaczenie „zielonej energii” czerpanej z przetwarzania odpadów.

Jednym z prelegentów był Piotr Pryciński, zastępca dyrektora Działu Strategii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, który na przykładzie realizowanych projektów opowiedział o zmianie podejścia przedsiębiorców do innowacyjnych działań. Podkreślono również, jak ważna jest synergia między podmiotami, które wdrażają programy innowacyjne a podmiotami, działającymi lokalnie.

Esteban Pelayo, dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju EURADA w swoim wystąpieniu zaznaczał, jak istotna jest współpraca miedzy podmiotami i instytucjami samorządowymi. Mówił o tym, że dobre ulokowanie środków finansowych, odpowiednia dynamika i lokalne działania, pozwolą aby projekt przetrwał, a jego efekty przynosiły korzyści przez następne lata.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS