Pierwsze urodziny nowego domu

 Zdjęcie Zdjęcie
Pierwsze urodziny mieszkania rodzinkowego świętowali wczoraj podopieczni i wychowawcy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bytomiu. W spotkaniu wzięła udział Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego

Lokal przy ulicy Moniuszki, gdzie utworzono jedną z trzech działających w Bytomiu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, został wyremontowany i wyposażony w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych”, realizowanego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

„Dzięki niezwykłemu wysiłkowi i zaangażowaniu wychowawców stworzono tu warunki jakie panują w każdej rodzinie. Młodzi ludzie rozwijają się i uczą życia, budując w ten sposób własną, lepszą przyszłość. Cieszę się, że środki jakie Bytom otrzymał w ramach programu Obszarów Strategicznej Interwencji, są w ten sposób wykorzystywane i przekładają się bezpośrednio na podniesienie jakości życia mieszkańców miasta” – powiedziała Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Około 170 metrowy lokal przeszedł kapitalny remont i został dostosowany do funkcji mieszkalnej. Swój nowy dom znalazło tu 9 dziewcząt i 5 chłopców w wieku od 10 do 18 lat. Do ich dyspozycji są trzy sypialnie, dwie łazienki, przestronna kuchnia oraz duży dzienny pokój, w którym wspólnie spędzają czas. W domu pod opieką wychowawcy młodzi uczą się podstawowych obowiązków i czynności życia codziennego.

Projekt „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych” – dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
tagi: