Platforma CRIT Spotkanie bilateralne

 fot. UMWS fot. UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża biorą udział w polskiej delegacji uczestniczącej w spotkaniu bilateralnym na poziomie Komisji Europejskiej i polskiego Koordynatora prac Platformy Regiony Górnicze w Transformacji. Ze strony rządowej koordynatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Energii

Spotkanie służy omówieniu najważniejszych działań jakie podejmuje Polska jako partner w europejskim procesie transformacji regionów górniczych. Śląskie jest jednym spośród trzech obecnie zidentyfikowanych w kraju regionów włączonych do tego procesu. Marszałek Chełstowski poinformował o toczących się w regionie pracach, które koncentrowały się na identyfikacji projektów, ale także zaowocowały opracowaniem dokumentu pn. Plan Działań Transformacji Regionu. Dokument zawiera diagnozę wyzwań i problemów oraz pożądane kierunki działań dla skutecznej transformacji w regionie wyznaczając 3 Cele Operacyjne tj.:

  • wysoka jakość życia w regionie;
  • konkurencyjność gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach środowiskowych;
  • rozwój przemysłów kreatywnych i czasu wolnego.

Marszałek poinformował także o dużym zainteresowaniu regionalnych interesariuszy transformacji aktywnym udziałem w pracach Zespołu Regionalnego, którego skład sukcesywnie się poszerza, a efektem jego prac jest ponad 30 propozycji projektów do inicjatywy. Obecnie swoje prace Zespół skoncentruje na tematach energetycznych i klimatycznych, bo te są niedoreprezentowane w zgłoszonym pakiecie.

Delegacji ze strony Komisji Europejskiej przewodniczył Pan Juraj Nociar, Szef Gabinetu Politycznego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Pana Maroša Šefčoviča, natomiast na czele polskiej delegacji rządowej stał Pan Daniel Baliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.