Półwiecze tyskiego szpitala

 Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Szpital Megrez w Tychach świętuje 50. urodziny

Uroczysta gala odbyła się w miejscowej Mediatece, a gościli na niej m.in. marszałek województwa Jakub Chełstowski, prezydent Tychów Andrzej Dziuba, prezes Megrez Sp. z o.o. Mariola Szulc i starosta bieruńsko – lędziński Bernard Bednorz.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – dzisiejszy Megrez – to ważne i uznane miejsce na medycznej mapie regionu, a także znacząca część historii miasta. Półwiecze to piękny jubileusz, ale to także bardzo dobry moment, aby podziękować lekarzom za ich trud i pokłonić się wobec pracy i dokonań wszystkim, którzy tworzyli ten szpital przez te pięć dekad, ratując życie i zdrowie pacjentów. Szpital wciąż się rozwija, stawia na nowoczesność i na pewno nadal będziemy wspierać inwestycje i zadania, które temu się przyczynią. Z myślą o dobru mieszkańców nie tylko Tychów, ale i całego regionu – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- Przez ostatnie lata udało się przeprowadzić wiele kluczowych dla szpitala inwestycji, jak modernizacja izby przyjęć, zakładu diagnostyki obrazowej, oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego czy termomodernizacja budynku – wylicza prezes Mariola Szulc, która podczas gali otrzymała srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Odznakami wyróżniono także Jarosława Groszko, Wojciecha Gwarę i Ilonę Zawiszę. Przed południem, w dniu jubileuszu, w kapsule czasu umieszczono pamiątki dla potomnych oraz zasadzono drzewa w parku przed szpitalem. Kapsuła czasu została umieszczona w szklanej gablocie pod tablicą poświęconą prof. Józefowi Gasińskiemu, którego imię nadał Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu nr 1 jego pierwszy dyrektor, prof. Szczepan Łukasiewicz. Następnie w parku przed szpitalem posadzonych zostało około 10 drzew. Sadzili je m.in. wieloletni dyrektor - dr Szczepan Bołdys, obecna prezes i dyrektor generalna - Mariola Szulc, prezydent miasta Tychy Andrzej Dziuba, starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, radny Sejmiku Woj. Śląskiego Piotr Czarnynoga, ginekolog prof. Ryszard Poręba.

Historia powstania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, obecnie noszącego nazwę Megrez sp z o.o. sięga lat 50. ubiegłego wieku. Rozbudowujące się wtedy miasto i szeroki napływ ludności wywołały potrzebę wybudowania nowoczesnej, wielospecjalistycznej placówki medycznej na potrzeby coraz liczniejszej społeczności miasta.

W 1959 roku prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej wyznaczyło inwestora – Okręgową Dyrekcję Inwestycji Miejskich w Tychach, a prace projektowe zlecono Biuru Projektów Służby Zdrowia w Krakowie. Na potrzeby nowego obiektu uzbrojone zostały tereny w północno-wschodniej części miasta przy trasie Katowice – Bielsko. Pozwolenie na budowę wydano 30 X 1963 roku. Generalnym wykonawcą zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Tychach. Prace ruszyły pod koniec lat 60. Pierwszym dyrektorem tyskiego szpitala wojewódzkiego w budowie został dr. n. med. Kazimierz Rapacz. W grudniu 1970 roku, kiedy zakończył się etap budowy, zaczęto wyposażać placówkę I zatrudniać personel. Jako pierwszy w 1971 roku ruszył Oddział Chirurgii Ogólnej pod kierownictwem dr. Szczepana Łukasiewicza, także długoletniego dyrektora szpitala, potem Okulistyczny z ordynatorem dr. Leszkiem Niemcewiczem, Neurologii z dr. Kazimierzem Rapaczem, Ginekologiczno-Położniczy z dr. Ryszardem Wysockim, Noworodków z lek. med. Alicją Włodarz i Dziecięcy z dr. Jackiem Musiałowiczem. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci na początku marca 1971 roku. W latach 1979 – 2012 w „wojewódzkim” funkcjonowały kliniki Śląskiej Akademii Medycznej: IV Klinika Chorób Wewnętrznych (później IV Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii), V Klinika Ginekologii i Położnictwa, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Klinika Kardiologii. W 1989 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 otrzymał imię wybitnego chirurga prof. Józefa Gasińskiego.

W maju 2012 roku WSS nr 1 uległ likwidacji. 1 czerwca w budynku szpitalnym rozpoczął działalność Wojewódzki Szpital Specjalistyczny prowadzony przez spółkę Megrez, której udziałowcem był początkowo samorząd wojewódzki, zaś od 2014 roku także samorząd miasta Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński. Od października 2017 roku właścicielami WSS Megrez są: miasto Tychy oraz Powiat Bieruńsko-Lędziński. Na przestrzeni ostatniej dekady w szpitalu przeprowadzono m.in. modernizację izby przyjęć, laboratorium, zakładu diagnostyki obrazowej, oddziału ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego czy termomodernizację budynku. Urząd Marszałkowski przekazał w 2018 roku 10,8 mln zł na zakup aparatury diagnostycznej dla zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Półwiecze tyskiego Megrezu. fot. Patryk Pyrlik / UMWS