Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w posiedzeniu Rady Wykonawczej „Programu dla Śląska”

Premier Mateusz Morawiecki. Fot. Krystian Maj / KPRM Fot. Krystian Maj / KPRM
Poprzednie, zorganizowane 5 czerwca, miało formę wideokonferencji. Dzisiejsze, IV posiedzeniu rady, odbyło się w Muzeum Śląskim w Katowicach

W ramach programu podjęto wiele kluczowych inicjatyw. Z ogólnej puli środków realizowane są projekty o łącznej wartości ok. 58 miliardów złotych. Najwięcej, zostało zainwestowanych w rozwój i modernizację infrastruktury transportowej i drogowej. Działania w ramach programu dotyczą także innowacyjności i nauki, a wspólnym mianownikiem jest zwiększanie konkurencyjności województwa. Program to też pieniądze dla młodych na aktywizację zawodową. W ramach przedsięwzięcia „Młodzi na rynku pracy” ponad 26 tysięcy osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu udziału w projektach finansowanych w ramach programu. Mimo trwającej pandemii zapowiadane są kolejne inwestycje.

- Dzisiejsza dyskusja była merytoryczna. Mam przy okazji przyjemność zakomunikować tutaj na Śląsku, że w Katowicach powstanie kolejna duża inwestycja z udziałem amerykańskiej firmy Hyland Software. Dzięki niej znajdzie tutaj zatrudnieniu wielu specjalistów, programistów, developerów informatycznych, którzy przyczynią się do wzrostu gospodarczego – mówił premier RP nawiązując do przyszłej perspektywy unijnej, dzięki której Polska może dużo zyskać. Negocjowane środki będą przeznaczone między innymi na transformację energetyczną. Stąd, jednym z poruszonych tematów był duży projekt związany z produkcją baterii litowo-jonowych oraz elektrycznych. Premier zauważył, że Polska już jest wielkim zagłębiem produkcyjnym wspomnianych baterii.

- Praca na Śląsku ma szczególny wymiar i praca dla Śląska też musi mieć szczególny wymiar. Dlatego w ramach „Programu dla Śląska” będziemy propagowali nowe rozwiązania innowacyjne i przede wszystkim przyciągali nowych inwestorów – akcentował M. Morawiecki.

Istotne znaczenie ma też utrzymanie jak największej ilości miejsc pracy, by po pandemii gospodarka mogła szybko wrócić na ścieżkę dynamicznego wzrostu, potrzeba rozwijania współpracy ze śląskimi uczelniami. Prezes Rady Ministrów zapowiedział zintensyfikowanie prac w ramach programu. Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się za 2 tygodnie. Wtedy też zostanie dokonany przegląd realizowanych inwestycji i - w razie potrzeby, ich wsparcie. Podczas zorganizowanego dla dziennikarzy briefingu prasowego premier wspomniał, że został poproszony, by przez najbliższe 12 miesięcy przewodniczył Radzie Wykonawczej do spraw „Programu dla Śląska”.

Warto przypomnieć, że Rada Wykonawcza do spraw „Programu dla Śląska” została powołana z inicjatywy premiera, na mocy zarządzeniem nr 40 z dnia 24 kwietnia 2019 roku. Rada koordynuje działania podejmowane przez rząd w ramach programu i zapewnia konsekwentną realizację planowanych inwestycji. Radzie przewodniczy minister inwestycji i rozwoju, a w jej skład wchodzą również przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kluczowych resortów, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz wojewoda i marszałek Województwa Śląskiego.

„Program dla Śląska” to kluczowy i największy aktualnie realizowany przez rząd projekt rozwojowy w kraju. Posiada on charakter otwarty, co oznacza, że poszukiwane są noe przedsięwzięcia, które mogą być do niego włączone.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Premier Mateusz Morawiecki. Fot. Krystian Maj / KPRM fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS