Program dla Śląska. Jest strategia są efekty

 Zdjęcie Zdjęcie
W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie przedstawiono stopień zaangażowania Programu dla Śląska. W konferencji z udziałem ministra Jerzego Kwiecińskiego wziął udział marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

W realizację Programu dla Śląska zostało zaangażowane już 42 miliardy złotych. To stanowi 76 procent dostępnych środków z 55 mld zł zaplanowanych w programie. Spośród 85 głównych przedsięwzięć w programie 46 jest już realizowanych. W środę zakończyły 3 nabory wniosków o unijne dotacje na walkę ze smogiem na Śląsku.

„Program dla Śląska to kluczowy plan rozwoju naszego regionu i największy jaki realizowany jest w kraju. Jako gospodarz regionu mogę z przekonaniem powiedzieć że jego efekty już są widoczne, a skala całego przedsięwzięcia będzie oddziaływać przez kolejne lata. Co szczególnie ważne efekty odczuwają i odczuwać będą bezpośrednio mieszkańcy. Tak jest w przypadku programów antysmogowych czy środków na odnawialne źródła energii, które w krótkim czasie podniosą jakość życia. Cieszę się z deklaracji ministra że program będzie rozwijany i będzie nadal realnie odpowiadał na nasze potrzeby – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Mnóstwo chętnych do walki ze smogiem

„W Programie Infrastruktura i Środowisko mamy około 1 miliarda złotych tylko na poprawę jakości powietrza w województwie śląskim. W środę zakończyliśmy 3 nabory wniosków. Zainteresowanie samorządów jest ogromne” – poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Na dofinansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, modernizacji sieci ciepłowniczych oraz promowanie nowoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyli w zakończonym właśnie konkursie 270 milionów złotych.

„Dostaliśmy 98 wniosków. O dofinansowanie ubiegają się 53 samorządy. Łączny koszt wnioskowanych inwestycji wyniósł 913 milionów złotych, a wysokość dofinansowania unijnego – 500 milionów złotych” – powiedział Kwieciński. Wcześniej o fundusze na termomodernizację mogły starać się tylko wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. „W tym konkursie mogły wystartować też samorządy. To ważna zmiana w programie i nasza odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez samorządowców” – dodał minister.

Program działa w wielu obszarach

Program dla Śląska, którego częścią jest zakończony właśnie nabór, to cała paleta działań na rzecz gospodarki regionu. Działania te dotyczą na przykład innowacyjności, transportu, nauki. Ich wspólnym mianownikiem jest zwiększanie konkurencyjności województwa.

Co aktualnie dzieje się w Programie dla Śląska? Kilka przykładów. Przykładowo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje kwotą prawie 220 milionów złotych 42 innowacyjne inwestycje z obszarów: przemysł stalowy, energetyka, motoryzacja, medycyna i farmaceutyka.

Program to też pieniądze dla młodych na aktywizację zawodową. W ramach przedsięwzięcia „Młodzi na rynku pracy” ponad 26 tysięcy osób podjęło pracę po zakończeniu udziału w projektach finansowanych w ramach programu.

Dofinansowanie w ramach programu dostało też 7 śląskich uczelni (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Akademia Polonijna w Częstochowie, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższa Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach), które przeznaczą prawie 40 milionów złotych między innymi na nowe kierunki studiów, których absolwenci są potrzebni gospodarce regionu. Chodzi na przykład o kierunki informatyczne, medyczne, związane z energetyką i cyberbezpieczeństwem. Kierunki te będą realizowane już od roku akademickiego 2019/20.

Program dla Śląska to także inwestycje w rozwój i modernizację infrastruktury transportowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w województwie śląskim realizuje 26 projektów na drogach krajowych o łącznej wartości 318 milionów złotych. 7 projektów zostało już zakończonych, np. w Sosnowcu zmodernizowana została ekstakada w ciągu drogi ekspresowej S1, w miejscowości Nakło przebudowano wiadukt nad PKP w ciągu dk 46.

Drogowcy z GDDKiA budują też autostradę A1. Już niebawem 3 z 4 odcinków autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku Pyrzowice - koniec obwodnicy Częstochowy o łącznej wartości 1,4 miliarda złotych, zostanie oddanych do ruchu

W województwie śląskim powstaje też mnóstwo dróg lokalnych. Pieniądze na nie pochodzą ze specjalnego rządowego programu rozbudowy dróg lokalnych. Z tych źródeł, w latach 2016-2018, sfinansowano budowę 165 odcinków dróg, głównie powiatowych i gminnych. Łączna wartość tych inwestycji to prawie 460 milionów złotych. Zakończono realizację 157 projektów, 8 jest jeszcze w realizacji.

Program dla Śląska jest największym aktualnie realizowanym przez rząd przedsięwzięciem polityki regionalnej w kraju. To jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. „Program nadal ma charakter otwarty, co oznacza, że stale poszukiwane są nowe przedsięwzięcia, które można do niego włączyć” – zakończył Jerzy Kwieciński.

W kwietnia br. zarządzeniem Premiera została powołana Rada Wykonawcza do spraw Programu dla Śląska, zastępująca dotychczasowe mechanizmy zarządzania programem. Dzisiaj odbędzie się jej pierwsze posiedzenie. Rada wzmocni koordynację działań podejmowanych przez rząd w ramach programu i zapewni konsekwentną realizację planowanych inwestycji. Radzie przewodniczy minister inwestycji i rozwoju, a w jej skład wchodzą również przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kluczowych resortów, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewoda i Marszałek województwa śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie