Program współpracy z NGO ponownie w konsultacjach

 fot. pexels.com fot. pexels.com
Uwagi można zgłaszać od 2 do 9 stycznia 2023

21 listopada br. Sejmik przyjął Program współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Jednak potrzeba wprowadzenia zmian do programu spowodowała konieczność ponownego przeprowadzenia procedury konsultacji społecznych. Potrwają one od 2 do 9 stycznia 2023 r.

Szczegóły procedury konsultacji zamieszczono na stronie Śląskie. Dla organizacji pozarządowych.